Als je een verbouwing hebt uitgevoerd of de woning hebt verduurzaamd, dan kunnen de energieprestaties van de woning anders uitpakken. Het is dan mogelijk om het energielabel van een woning aan te passen. Voorheen was dit heel eenvoudig en kon je dit zelf uitvoeren.

Dat is niet langer het geval, nu moet je hiervoor een afspraak maken met een gecertificeerd EP-adviseur. Hoe het energielabel aanpassen nu werkt lees je op deze pagina.

Wanneer heb je een energielabel nodig?

De meeste huizen in Nederland hebben een energielabel, de meeste hiervan zijn automatisch berekend en toegekend. Dit label geeft informatie over de energieprestaties van je woning, verder heb je dit label niet direct nodig. Bij overdracht moet je wel een geldig energielabel kunnen overleggen. In Nederland is een energielabel voor huizen verplicht in de volgende situaties:

 1. Verkoop: Bij de verkoop van een woning is de verkopende partij verplicht om een geldig energielabel te overhandigen aan de koper en daarmee de nieuwe eigenaar. Het energielabel moet beschikbaar zijn op het moment dat de woning te koop wordt aangeboden, dus al bij het publiceren van de woning op een huizensite als funda. Het energielabel moet worden geregistreerd in de landelijke database van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
 2. Verhuur: Bij de verhuur van een zelfstandige woning is de verhuurder verplicht om een geldig energielabel aan de huurder te verstrekken. Het energielabel moet beschikbaar zijn op het moment dat de woning te huur wordt aangeboden. De energieprestaties hebben invloed op de WOZ-waarde en huursom.
 3. Nieuwbouw: Bij oplevering van een nieuw huis is een energielabel aanvragen verplicht. Dit geldt zowel voor koop- als huurwoningen. Het energielabel zal worden geregistreerd in de landelijke database. Een voorlopig energielabel aanpassen is niet mogelijk, er moet een nieuwe aanvraag worden ingediend.
 4. Utiliteitsgebouwen: Voor utiliteitsgebouwen, zoals kantoren, winkels en horecagelegenheden, is ook een energielabel verplicht bij verkoop, verhuur en oplevering. Er zijn uitzonderingen zoals recreatiewoningen die niet permanent bewoond worden.

In de bovengenoemde situaties moet het energielabel opgesteld worden door een gecertificeerde energieadviseur volgens de geldende richtlijnen en normering. Op dit moment gaat het volgens de NTA 8800 standaard, daarover kun je verder op deze pagina meer lezen.

Voorkom een boete

Als je niet kunt of wilt voldoen aan de verplichting om een geldig energielabel te verstrekken, dan kan dit leiden tot boetes en financiële sancties. Het is daarom van belang om tijdig een energielabel te laten opstellen en registreren wanneer dat vereist is.

Los van de wettelijke verplichting zal een kandidaat huurder of koper waarschijnlijk de woning niet accepteren zonder geldig label. Een energie label aanpassen of beter gezegd opstellen is niet gratis, een waardebepaling door een professionele makelaar wel. Ga hiervoor naar Watismijnhuiswaard.com.

Kun je zelf het energielabel aanpassen?

Nee, als individu is het niet mogelijk om zelf het energielabel van een woning aan te passen. Het aanpassen van een energielabel vereist specifieke kennis, expertise en certificering. Het energielabel van een woning kan alleen worden aangepast door een gecertificeerde energieadviseur.

Als je energiebesparende maatregelen hebt genomen die de energieprestaties van je woning hebben verbeterd, dan kun je een energieadviseur inschakelen om een nieuwe beoordeling en energie berekening van de energieprestatie uit te voeren. De energieadviseur zal de nodige inspecties en metingen uitvoeren en de gegevens invoeren in speciaal hiervoor ontwikkelde software.

Energielabel aanpassen

Het aangepaste energielabel wordt vervolgens geregistreerd in de landelijke database van de RVO. Je ontvangt het nieuwe energielabel en bijbehorende rapportage van de energieadviseur. Dit officiële document kan worden gebruikt bij verkoop, verhuur of andere situaties waarbij een energielabel vereist is.

Omdat het een nieuw label betreft is de geldigheid weer 10 jaar. Bij een energielabel aanpassen zou dit niet het geval zijn.

Het is belangrijk om een erkende energieadviseur te raadplegen voor het aanpassen van een energielabel, aangezien zij de expertise hebben om de energieprestatie van een woning nauwkeurig te beoordelen en het energielabel volgens de geldende normen vast te stellen.

Wat is een NTA 8800 energielabel?

De NTA 8800 standaard is een Nederlandse norm die wordt gebruikt voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen, waaronder ook het energielabel voor huizen. De NTA 8800 standaard is sinds 1 januari 2021 van kracht en heeft de voorgaande methoden vervangen.

Bij de inspectie komen de volgende zaken aan bod:

 • Isolatie
 • Ventilatie
 • Verwarming
 • Koeling
 • Energieopwekking

Het energielabel volgens de NTA 8800 is verplicht bij verkoop, verhuur en oplevering. Deze methode heeft de oude methodieken vervangen, oude labels blijven echter wel geldig tot de 10 jaar verstreken zijn. Een oud energie label aanpassen is niet meer mogelijk zoals dit voorheen wel het geval was.

Zo werkt het energielabel aanpassen

Hoewel er vaak wordt gesproken van een energielabel aanpassen gaat het dus om een nieuw label aanvragen. Dit doe je bijvoorbeeld als er energiebesparende maatregelen zijn genomen die de energieprestaties van de woning hebben verbeterd. Hier is een uitleg over hoe het aanpassen van een energielabel werkt:

 1. Energieadviseur inschakelen: Je moet een gecertificeerde energieadviseur inschakelen om het energielabel van je woning aan te passen. De energieadviseur moet voldoen aan de richtlijnen die de Nederlandse overheid heeft gesteld.
 2. Inspectie van de woning: De energieadviseur zal de huidige situatie van de woning inspecteren door een huisbezoek te brengen. In een appartementencomplex moet iedere eenheid worden bezocht.
 3. Berekenen van de nieuwe waarden: Op basis van de verzamelde gegevens en met behulp van software berekent de inspecteur de nieuwe score van de woning. Daar rolt een score uit die loopt van A++++ tot G waarbij de A-labels staan voor de meest energiezuinige huizen.
 4. Registratie aangepast energielabel: De energieadviseur zal het aangepaste energielabel in de landelijke database van de RVO inschrijven.
 5. Aangepaste energielabel verstrekken: Na registratie ontvang je het aangepaste energielabel en bijbehorende rapportage van de energieadviseur per mail. Dit nieuwe energielabel geeft een actueler beeld van de energieprestatie van je woning. Je kunt dit label ook via de Kadastrale gegevens op Mijn Overheid bekijken.

Je bent als eigenaar zelf verantwoordelijk voor een energie label aanpassen of vernieuwen volgens de regels. Er zullen kosten verbonden zijn aan het laten aanpassen van het oude energielabel. Neem hiervoor contact op met een erkende energieadviseur. Wil je weten wat jouw huis waard is? Dat kan nog steeds gratis en vrijblijvend via Watismijnhuiswaard.