Eigenwoningschuld hoe zit dat precies?

Een huis kopen is al duur genoeg, met al die belastingen en aftrekposten is het niet altijd duidelijk wat je moet betalen en waar er voordeel te behalen valt. De eigenwoningschuld is typisch een voorbeeld van een term waar veel huiseigenaren over struikelen. Woningschuld, hoe ga je hier mee om? Dat lees je op deze pagina.

Wat is eigenwoningschuld?

Dit is het deel van de hypotheek of lening waarover je rente mag aftrekken. Het gaat hierbij om de (hypothecaire) lening die van toepassing is op je eigen woning. Dit geldt voor het aankopen van een huis, om deze te onderhouden of te verbeteren.

Wanneer je een deel van de hypotheek wilt gebruiken voor zaken zoals je huis inrichten of om op vakantie te gaan, dan kun je dit deel niet meer bij je eigenwoningschuld tellen. Normaal gesproken zal het bedrag gelijk zijn aan de hypotheek of lening. Toch is het mogelijk dat de eigenwoningschuld lager ligt. Als je bijvoorbeeld een schenking hebt ontvangen voor de woning of op een eerder moment een huis hebt verkocht met overwaarde.

Hoe bereken je de woningschuld?

Om de som te maken zodat je de eigenwoningschuld kunt berekenen doe je het volgende:

Tel de aankoopsom van de woning op bij de aankoopkosten op basis van kosten koper. Daar komt de hypotheek of lening bij voor het onderhouden of verbouwen van de woning evenals een hypotheek of lening om de rechten van erfpacht, opstal of beklemming af te kopen.

Daar trek je de eigenwoningreserve van af, dit is de waarde van de reserve juist voor de koop van je nieuwe huis. Ook een schenking die je hebt gekregen om de woning te kopen moet je van dit bedrag aftrekken.

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden? klik hier

Nu komt er weer het bedrag van meegefinancierde kosten tot 2018 bij, die van betrekking zijn op de eigenwoningschuld. En voila, je hebt de eigenwoningschuld berekend. Bij een lening mag je tot maximaal dit bedrag de reeds betaalde rente aftrekken. Als je meer hebt geleend dat het bedrag dat uit de berekening komt, dan kun je dit in box 3 als schuld noteren. Het is niet toegestaan om de betaalde rente over dit deel van de lening af te trekken.

Wat is er veranderd sinds 2018?

In januari 2018 is de leennorm van de AFM (Autoriteit Financiële Markt) aangepast. Een hypotheekverstrekker die onder het toezicht van de AFM valt mag niet meer dan honderd procent van de waarde die de nieuwe woning vertegenwoordigt financieren.

Dit kan betekenen dat de financieringskosten niet mee te nemen zijn in de eigenwoningschuld. Dat houdt in dat je zelf de extra kosten moet betalen. Het is doorgaans wel mogelijk om deze kosten in de aangifte inkomstenbelasting af te trekken mits dit in het jaar van de betaling wordt opgegeven. Vraag het na bij de belastingadviseur als je hier nog vragen over hebt.

Aankoopsom en aankoopkosten

Wanneer je minder geld hebt geleend dan de aankoopsom van het huis, dan moet je de eigenwoningschuld berekenen met dit lagere bedrag. Onder de aankoopkosten vallen de kosten voor de makelaar, de overdrachtsbelasting en de notariskosten voor de overdracht.

Heb je verhuisplannen en wil je graag weten voor wat voor bedrag jou woning nu verkocht zou kunnen worden? Klik hieronder op starten en vul je gegevens aan en ontvang gratis en geheel vrijblijvend een waardebepaling van een makelaar bij jou uit de buurt.

Veel gestelde vragen

Wat is Eigenwoningschuld?

Eigenwoningschuld verwijst naar het deel van uw hypotheek dat u kunt aftrekken van uw belastbaar inkomen in box 1 voor de inkomstenbelasting. Deze regeling is bedoeld om het bezit van een eigen woning fiscaal aantrekkelijker te maken. De eigenwoningschuld omvat de lening die is aangegaan voor de aankoop, verbetering of onderhoud van uw eigen woning.

Hoe Bereken Ik Mijn Eigenwoningschuld?

Uw eigenwoningschuld is gelijk aan het totale bedrag dat u hebt geleend voor de aankoop, verbetering of onderhoud van uw eigen woning, minus eventuele aflossingen die u al hebt gedaan. Het is belangrijk om alleen de leningen mee te rekenen die daadwerkelijk zijn gebruikt voor de eigen woning. Rente en kosten die betrekking hebben op deze schuld zijn, onder voorwaarden, aftrekbaar.

Wat zijn de Voorwaarden voor Aftrek van Rente van de Eigenwoningschuld?

Om rente van uw eigenwoningschuld af te trekken, moet u voldoen aan enkele voorwaarden. De woning moet uw hoofdverblijf zijn, en de lening moet een annuïtaire of lineaire aflossingsvorm hebben waarbij u de lening minimaal in 30 jaar volledig aflost. Daarnaast moet de lening zijn vastgelegd bij de Belastingdienst.

Kan Mijn Eigenwoningschuld Veranderen?

Ja, uw eigenwoningschuld kan veranderen. Als u bijvoorbeeld extra aflost op uw hypotheek, vermindert uw eigenwoningschuld. Ook als u een deel van uw woning financiert met een schenking of eigen geld, is dit deel niet onderdeel van uw eigenwoningschuld. Bij het aangaan van een nieuwe lening voor bijvoorbeeld een verbouwing kan uw eigenwoningschuld juist toenemen.

Wat Gebeurt er met Mijn Eigenwoningschuld bij Verkoop van de Woning?

Bij verkoop van uw woning wordt de eigenwoningschuld verrekend met de opbrengst van de woning. Indien u na de verkoop een restschuld overhoudt, valt deze onder bepaalde voorwaarden nog tijdelijk onder de fiscale regeling van eigenwoningschuld. Bij overwaarde en de aankoop van een nieuwe woning dient u deze overwaarde te gebruiken voor de financiering van de nieuwe woning om recht te houden op renteaftrek voor de gehele nieuwe eigenwoningschuld.