Wat is een eigendomsbewijs?

Het eigendomsbewijs is een akte die door de notaris wordt opgemaakt bij de eigendomsoverdracht van onroerende zaken.

De notaris laat deze akte registreren bij het Kadaster. Eigendomsbewijs wordt ook wel akte van levering of transportakte genoemd.

Sommige notarissen geven het eigendomsbewijs direct mee aan de koper. Andere notarissen sturen het document op.

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden? klik hier