Het Eigendomsbewijs van een woning wordt ook wel Eigendomsakte genoemd. Dit is een document waarin staat wie de rechtmatige eigenaar is van het pand, dit is niet altijd de bewoner. Bij aankoop van een woning, bedrijfspand of kavel is het van belang om te weten wie de eigenaar is, dat is de partij met wie de onderhandelingen gevoerd moeten worden.

Wat is het Eigendomsbewijs van een woning?

Het Eigendomsbewijs- of akte is het afschrift van de Akte van levering. Hierin is een overzicht te vinden van alle afspraken die zijn overeengekomen tussen de koper en verkoper. Dit kunnen rechten, plichten of overeenstemmingen zijn die al op het onroerend goed van toepassing waren, of nieuwe afspraken zoals:

  • Anti-speculatiebeding
  • Erfdienstbaarheid
  • Grondverontreiniging
  • Kettingbeding
  • Of er een ondergrondse tank aanwezig is

Wanneer is het Eigendomsbewijs nodig?

Op het moment dat je een woning wilt verkopen zal een makelaar of taxateur naar het Eigendomsbewijs of Eigendomsakte vragen, om deze te controleren. Je zult dit document als huiseigenaar dus moeten overleggen. Mocht je niet (meer) in het bezit zijn van dit document, of het niet meer kunnen vinden, dan is het mogelijk om bij Kadasterdata een kopie van de Eigendomsakte op te vragen.

Eigendomsbewijs of Akte van levering?

Hoewel deze termen vaak door elkaar worden gehaald betekenen ze niet precies hetzelfde. Het Eigendomsbewijs is een document waarin is vastgelegd wie de eigenaar van een perceel is, met eventueel de woning die hier staat. Dit bewijs wordt afgegeven wanneer de Akte van levering door de notaris verwerkt is.

Het Eigendomsbewijs is daarmee een afschrift van de Leveringsakte, die bij openbare registers is ingeschreven. Dit afschrift is direct gekoppeld aan de woning en niet aan de persoon. Wanneer de woning wordt overgedragen, dan zal de eigendomsakte worden vernieuwd met daarop de naam van de nieuwe eigenaar.

Eigendomsbewijs woning wat is dat?

Hoewel de inhoud van deze documenten gelijk zijn, is een Eigendomsbewijs dus toch een iets ander document. Om de verwarring nog groter te maken, staat er vaak wel ‘Leveringsakte’ boven dit document. Mocht je het document dus niet kunnen vinden, zoek dan naar ‘Leveringsakte’ in plaats van Eigendomsbewijs- of akte.

Dit bewijs is ook niet hetzelfde als Eigendomsinformatie. Dat is een eenvoudig overzicht waarin onder andere beschreven wordt wie de eigenaar is, wie gebruik mag maken van (een deel van) het perceel en/of pand, wat de oppervlakte is, eventuele beperkingen of de laatste verkoopprijs wanneer deze bekend is. Deze informatie is tegen betaling op te vragen bij het Kadaster, of gratis in te zien voor de rechtmatige eigenaar.

Hoe wordt deze akte verwerkt?

Het Eigendomsbewijs zal door de notaris worden ingeschreven in de openbare registers. Dit wordt dus voor je geregeld. Wanneer dit is voltooid zal de notaris het Eigendomsbewijs van het Kadaster ontvangen, die vervolgens naar de huiseigenaar wordt doorgestuurd.

Dit document dien je vervolgens zelf goed te bewaren bij de documenten van de woning. Mocht je dit document toch verliezen of misplaatsten, dan kun je een kopie van dit bewijs opvragen bij Kadasterdata. Wanneer je hier nog vragen over hebt kun je uiteraard ook terecht bij de makelaar.

Heb je verhuisplannen en wil je graag weten voor wat voor bedrag jou woning nu verkocht zou kunnen worden? Klik hieronder op gratis waardebepaling en vul je gegevens aan en ontvang gratis en geheel vrijblijvend een waardebepaling van een makelaar bij jou uit de buurt.