De wet Waardering Onroerende Zaken is een wet uit 1994 die enorm belangrijk is voor onroerend goed en de samenleving als geheel. De WOZ-waarde bepaalt voor een deel heffingen die je moet betalen. Voor huurders heeft deze waarde invloed op de huursom en huiseigenaren moeten belasting betalen op hun woningbezit.

Hoe weet ik of de WOZ klopt? Eerlijke WOZ zoekt het voor je uit, gratis en vrijblijvend. Hoe werkt eerlijke WOZ, hoe weet ik of de WOZ klopt en heeft het zin om bezwaar te maken? We leggen het uit op deze pagina.

Wat is de WOZ-waarde?

In de wet Waardering Onroerende zaken wordt de waardering van alle onroerende zaken in Nederland geregeld. Dit is gekoppeld aan het woningwaarderingsstelsel en de WOZ-waarde heeft invloed op de belastingheffing. Ieder jaar wordt de waarde van ieder pand in Nederland vastgesteld met als peildatum het jaar voor het begin van het huidige kalenderjaar.

Wat is Eerlijkewoz.nl?

Eerlijke WOZ is een organisatie die gratis onderzoekt of de WOZ-waarde van jouw huis klopt. Als blijkt dat de waarde sterk afwijkt van het toetsingsbedrag dan wordt je in contact gebracht met een expert die namens jou bezwaar kan indienen. Dit bezwaar is vrijblijvend en kosteloos. Dit betekent dat de huiseigenaar niet hoeft te betalen voor deze dienstverlening en als je tijdens het traject wilt stoppen met de procedure dan mag dit zonder kosten.

Hoe werkt Eerlijke WOZ?

Als je naar de website van Eerlijke WOZ gaat dan zul je als eerste jouw huisadres moeten ingeven. Vervolgens moet je details opgeven over de woning. Op basis van de informatie die je versterkt, openbare gegevens en een woningwaarde bepaling algoritme wordt bekeken of de werkelijke waarde afwijkt van de WOZ-waarde die de gemeente heeft berekend.

Een dienst die behoorlijk veel informatie van je vraagt en gratis een bezwaar indient. Dat klinkt een beetje verdacht. Hoe kan Eerlijke WOZ verdienen op deze dienstverlening? Dit heeft te maken met jouw rechten als huiseigenaar om bezwaar in te dienen.

Daarnaast is er een recht op rechtsbijstand waar Eerlijke WOZ gebruik van maakt. Daarnaast is er bij toekenning van het bezwaar een bedrag dat wordt uitgekeerd door de gemeente. Dus deze organisatie wordt in feite betaald door het Rijk en de gemeente, niet door de persoon die een bezwaar indient. Zo kunnen ze ‘gratis’ voor je werken.

eerlijke woz

Deze dienst kost de Staat wel geld natuurlijk. Daarom is er een kans dat Eerlijke WOZ geen procedure start voor jouw aanvraag. Er moet namelijk een reële kans zijn op een positieve uitspraak, anders is het verloren tijd en geld voor alle partijen.

Als het bedrag waar Eerlijke WOZ op uitkomt minimaal 10.000 euro afwijkt van het bedrag dat de gemeente heeft bepaald, dan kan er een procedure worden gestart. Als de aanvraag alsnog wordt afgewezen dan betaal je niets en deze organisatie ontvangt geen vergoeding.

Hoe weet ik of de WOZ klopt?

Het is van belang om te weten dat de WOZ-waarde van toepassing is op de peildatum een jaar eerder. De werkelijke woningwaarde op dit moment kan dus anders zijn. Aangezien huizenprijzen de laatste jaren flink zijn gestegen zal de WOZ-waarde waarschijnlijk lager uitvallen dan de actuele woningwaarde.

Als je die wilt weten, bijvoorbeeld als je de woning gaat verkopen, dan kun je beter een waardebepaling aanvragen bij de lokale makelaar. Als je vermoedt dat de waarde vanuit de gemeenten voor jouw huis niet klopt dan kun je via Eerlijke WOZ gratis en vrijblijvend een controle laten uitvoeren.

Wat is mijn huis waard? Vergelijk makkelijk en snel meerdere makelaars

|

Als uit de WOZ Check blijkt dat de werkelijke waarde 10.000 euro of meer verschilt met de geschatte waarde dan kan Eerlijke WOZ een procedure opstarten. Je bent overigens vrij om direct contact op te nemen met de gemeente voor een correctie.

Heeft het zin om bezwaar te maken? Ja, dat heeft zin. Volgens Eerlijke WOZ betaalt 1 op de 5 personen teveel heffingen vanwege een foutieve berekening van de WOZ-waarde. De gemiddelde besparing is sterk afhankelijk van de situatie. Voor een eigen woning is de gemiddelde jaarlijkse besparing bijna 300 euro, bij een erfenis of schenking kun je (eenmalig) tot 10.000 euro besparen.

Een herberekening van de WOZ heeft zelfs meer invloed op een tweede woning of verhuur van onroerend goed dan bij een eigen woning. Het heeft dus zeker zin om bezwaar te maken als je vermoedt dat jouw WOZ-waarde niet klopt.

De WOZ-waarde heeft invloed op diverse belastingen en heffingen:

  • Onroerendezaakbelasting (OZB)
  • Rioolheffing
  • Eigenwoningforfait
  • Successiewet
  • Watersysteemheffing

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de wetgeving. De berekeningen vinden plaats via standaard systemen en worden op afstand uitgevoerd. Het betreft dus een schatting van de waarde, er wordt niet gelet op specifieke kenmerken van jouw huis.

En nog een aantal andere heffingen van de gemeente waar je woont, de provincie en de Belastingdienst. In de meeste gevallen is een lagere WOZ-waarde gunstig voor de eigenaar. Er zijn uitzonderingen zoals bij verkoop of het erven van een huis waarin een hogere waarde kan betekenen dat de verkoopprijs stijgt.

Bij een lening aanvragen kan deze waarde ook gebruikt worden als onderpand. Dan zou een hogere waarde betekenen dat je meer kunt lenen. Als je de werkelijke woningwaarde wilt weten dan kun je een verkoopmakelaar vragen om een waardebepaling uit te voeren aan huis. Dan weet je echt wat jouw huis waard is.

eerlijkewoz.nl

Eerlijke makelaars

Naast een Eerlijke WOZ heb je uiteraard ook behoefte aan een eerlijke makelaar. Helaas wordt er regelmatig gesjoemeld met prijzen en aanbiedingen van huizen op het internet. Wil je weten wat de prijshistorie van een huis werkelijk is? Dat kan via betrapdemakelaar.nl.

Om deze functie eenvoudig te gebruiken kun je de WOZ waarde inzien via de Chrome extensie ‘betrap de makelaar’. Je ziet dan een prijshistorie zonder er handmatig naar te zoeken.

De informatie van deze plug-in komt uit openbare registers. Je hebt hier de Chrome extensie voor nodig en de Google Chrome browser op een systeem dat het installeren van extensies toestaat. Meer uitleg over de Betrap de Makelaar plugin kun je vinden op betrapdemakelaar.nl. Deze extensie is gratis te gebruiken.

Veel gestelde vragen over Eerlijke WOZ

  1. Wat doet eerlijkewoz.nl? Eerlijkewoz.nl helpt woningeigenaren bij het controleren en indien nodig aanvechten van de WOZ-waarde van hun woning. De organisatie biedt tools en advies aan om ervoor te zorgen dat de vastgestelde waarde eerlijk en correct is.
  2. Waarom is de WOZ-waarde belangrijk? De WOZ-waarde van je woning is de basis voor verschillende belastingen, zoals de onroerendezaakbelasting (OZB), het eigenwoningforfait voor de inkomstenbelasting, en de waterschapsbelasting. Een correcte WOZ-waarde kan dus belastingvoordeel opleveren.
  3. Hoe kan ik mijn WOZ-waarde controleren via eerlijkewoz.nl? Op de website van eerlijkewoz.nl kun je vaak gratis je WOZ-waarde controleren. Dit gebeurt meestal door het vergelijken van je woning met vergelijkbare verkochte woningen in je omgeving. Hiermee kun je beoordelen of de WOZ-waarde die de gemeente heeft vastgesteld, realistisch is.
  4. Wat moet ik doen als ik het niet eens ben met mijn WOZ-waarde? Als je het niet eens bent met de WOZ-waarde, kun je via eerlijkewoz.nl bezwaar maken bij je gemeente. Eerlijkewoz.nl biedt vaak hulpmiddelen en soms zelfs ondersteuning bij het indienen van een bezwaarschrift.
  5. Zijn er kosten verbonden aan de diensten van eerlijkewoz.nl? De basisdiensten van eerlijkewoz.nl, zoals de WOZ-waarde check, zijn vaak gratis. Voor uitgebreidere diensten, zoals juridische ondersteuning bij het indienen van een bezwaar, kunnen kosten in rekening worden gebracht. Deze kostenstructuur kan per situatie verschillen, dus het is aan te raden om dit vooraf goed te checken op de website.