Bij nieuwbouw komen er zaken om de hoek kijken die niet van toepassing zijn op bestaande bouw. Als je een huis koopt dat nog niet gebouwd of voltooid is dan moet je bereid zijn om te wachten. En tijd is geld, zo moet je bijvoorbeeld depotrente betalen. Wat is depotrente, hoeveel moet je betalen en wat zijn hier de voor- en nadelen van?

Wat is depotrente?

Als je een nieuwbouw woning wilt kopen dan zul je voor een deel eigen geld inleggen en een hypotheek afsluiten. Dit geld gaat in een bouwdepot. Dit een ‘potje’ waar de aannemer kosten uit kan betalen. Denk aan de grond, materialen en arbeid. Er zullen meerdere fases zijn in de bouw die vanuit het bouwdepot gefinancierd worden. Over de hypotheek die je hebt afgesloten moet je hypotheekrente betalen. Over het bedrag dat in het bouwdepot zit ontvang je rente. Dit wordt depotrente genoemd.

In veel gevallen is de hoogte van de depotrente gelijk aan de hypotheekrente die je moet betalen. Dit betekent dat je alleen hypotheekrente moet betalen over het deel dat gebruikt wordt om de aannemer te betalen. Dit is echter niet altijd het geval.

Is een bouwdepot verplicht?

Ja, als je een huis laat bouwen dan ben je verplicht om een bouwdepot te nemen. De aannemer zal kosten maken die direct vanuit het depot uitgekeerd worden. Als eerste is er de aankoop van de grond waar de woning op gebouwd zal worden. Vervolgens worden er meerdere bouwfases doorlopen die vooraf bepaald zijn, dit worden de bouwtermijnen genoemd. Over de hypotheek die gekoppeld is aan deze aankoop moet je vanaf het moment dat de lening wordt afgesloten hypotheekrente betalen.

Wat is depotrente?

Een bouwdepot loopt voor een periode van 2 jaar. Je kunt niet op voorhand voor een huis betalen dat nog niet is gebouwd. Het bedrag wordt op een speciale rekening gereserveerd en de aannemer kan hier volgens plan aanspraak op maken. Hoewel je verplicht bent om vanaf het moment dat het bouwdepot van start gaat hypotheekrente te betalen krijg je ter compensatie een depotrente uitgekeerd over dit bedrag. Daarmee is het bouwdepot een soort spaarrekening die gaandeweg steeds leger wordt.

Voordelen van depotrente:

  • Je krijgt rente op het geld dat in het bouwdepot zit.
  • De lasten zijn aan het begin van het traject lager omdat de rente maximaal is.

Nadelen van depotrente:

  • Deze rente kan lager liggen dan de hypotheekrente.
  • De lasten worden hoger naarmate er meer geld uit het bouwdepot gaat.

Hoe hoog is de depotrente eigenlijk? Dit kan verschillen en is afhankelijk van meerdere factoren.

Depotrente hoogte

In het meest gunstige geval is de hoogte van de depotrente gelijk aan de hypotheekrente maar dit is niet gegarandeerd. Het verschil tussen de hypotheekrente en de depotrente is aftrekbaar van de belasting. De hoogte van het bouwdepot wordt vastgesteld door een onafhankelijk taxateur. Die bepaalt wat de waarde van de woning na de bouw of verbouwing zal zijn. Dit is het bedrag dat je kunt lenen en dit is tevens het bedrag waar je gedurende de looptijd depotrente over zult ontvangen.

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden? klik hier

Als er nog geen geld is opgenomen dan hoef je alleen de aflossing te betalen, niet de hypotheekrente. Als er meer geld uit het depot gaat voor betalingen dan zullen de maandlasten toenemen. De vergoeding van de depotrente wordt namelijk lager naarmate er meer facturen worden voldaan.

Hoe worden facturen betaald uit het bouwdepot?

Je kunt facturen van de aannemer direct naar de bank sturen, die zullen vervolgens de bedragen uitkeren naar de aannemer. Als je zelf facturen voorschiet dan kun je deze bedragen opgeven. Zorg ervoor dat je overal rekeningen voor krijgt, anders kun je deze bedragen niet terugvorderen. Zo betaal je facturen vanuit het bouwdepot. Je hebt zelf geen toegang tot deze rekening en je mag dit bedrag niet vrij besteden. Het is specifiek bedoeld voor de bouw of het verbouwen van de woning die je gekocht hebt.

Je mag alleen roerende goederen betalen uit het bouwdepot, onroerende goederen zoals meubilair of raamdecoratie kun je niet uit dit depot financieren. Losse vloerbedekking is niet mogelijk maar een vaste vloer zoals parket kan wel. Alle zaken die uit het bouwdepot afkomstig zijn moeten vooraf in de hypotheekaanvraag vermeld zijn.

Er zijn nog meer ‘potjes’ zoals grondrente en bouwrente, ditmaal moet je betalen:

  • Grondrente is de rente op de kosten voor grond waar het huis wordt gebouwd. Deze rente wordt berekend vanaf de aankoop tot aan het moment dat de overdracht naar de klant plaatsvindt.
  • Bouwrente is de rente die je moet betalen aan de aannemer tijdens de bouw van de woning. De aannemer moet een bedrag voorschieten voordat de hypotheek rond is en het bouwdepot is geopend.

Op het moment dat je een overeenkomst aangaat om een nieuwbouw woning te kopen zullen er kosten worden gemaakt. Zolang de hypotheek niet rond is zal de aannemer deze kosten voorschieten. Hier moet je rente over betalen die later verrekend wordt. De bouwrente is dus een bedrag dat je moet betalen en depotrente is rente waar de koper recht op heeft als het bouwdepot geopend is.

Andere vormen van financiering

Het is niet mogelijk om de hoogte van het bouwdepot aan te passen boven de taxatiewaarde. Je kunt het depot ook niet aanvullen tijdens de bouw. Het is wel mogelijk om uit eigen of andere middelen kosten te voldoen buiten het bouwdepot. Over deze bedragen is depotrente niet van toepassing.

Wat is de 5 procent regeling?

Als er een huis gebouwd wordt dan weet je op voorhand niet of alles na oplevering direct in orde is. Om een stok achter de deur te houden kun je gebruik maken van de 5 procent regeling. Je mag 5 procent van de aanneemsom in een depot storten bij de notaris. Als je tijdens de oplevering gebreken aantreft of tot uiterlijk 3 maanden daarna, dan kun je die 5 procent achterhouden tot de gebreken zijn hersteld. Er zijn 2 manieren om gebruik te maken van deze regeling:

  • Een depot waarbij de uitkering van de laatste betaaltermijn worden gesplitst tussen de aannemer en de notaris.
  • Een bankgarantie van de aannemer die versterkt wordt aan de notaris.

Als er geen bankgarantie is gesteld door de aannemer dan kun je voor oplevering bij de notaris een depot van 5 procent laten storten. Deze regeling is een wettelijk recht, de aannemer is verplicht hier aan mee te werken.