Er zijn voor veel uitgaven bruto bedragen en netto bedragen. Hoe bereken je de bruto en netto hypotheek? Onder de streep wil je gewoon weten wat je echt moet betalen. Wat kost een hypotheek per maand met de huidige hypotheekrente?

Hypotheekrente gaat omhoog

In juli 2022 lag het aantal hypotheekaanvragen ruim 25 procent lager dan in de maand ervoor. Hier zijn verschillende redenen voor aan te wijzen maar de stijgende hypotheekrente zal hier zeker mee te maken hebben. Wat kost een hypotheek per maand? Het bedrag dat kopers lenen ligt aanzienlijk hoger. In het afgelopen jaar is de gemiddelde hypotheek 5 procent duurder dan vorig jaar. Hoewel huizenprijzen nog niet dalen lijkt de stijging wel aanzienlijk langzamer te verlopen. Een makelaar kan de woningwaarde voor je bepalen, is het nu interessant om een huis te kopen of verkopen? Om daar achter te komen wil je weten wat de bruto en netto hypotheek je gaat kosten. Maar hoeveel bruto is de netto hypotheek eigenlijk en andersom?

Bruto en netto hypotheek

Het bedrag dat je maandelijks moet betalen aan de geldverstrekker noemen we de bruto lasten. Dit bedrag is doorgaans opgebouwd uit een deel aflossing en een deel hypotheekrente. De kosten die jij betaalt zijn afhankelijk van diverse factoren zoals:

  • Het bedrag dat je leent bij de hypotheekverstrekker
  • De looptijd van de lening
  • Het (verzamel)inkomen
  • Welke hypotheekvorm je kiest

Daarnaast zijn er nog andere zaken om rekening mee te houden. Zo is er het eigenwoningforfait en de hypotheekrenteaftrek. Als je die meeneemt in de totaalsom dan krijg je de netto hypotheek.

bruto netto hypotheek

Eigenwoningforfait

De waarde van de woning die een huiseigenaar moet opgeven in de belastingaangifte wordt het eigenwoningforfait genoemd. Dit bedrag wordt opgeteld bij het belastbaar inkomen wanneer het een koopwoning betreft die tevens je hoofdverblijf is. Dit wordt door de fiscus gezien als inkomen die je geniet uit je eigen woning. Dit forfait wordt gebaseerd op de WOZ-waarde die ieder jaar opnieuw wordt vastgesteld. Het eigenwoningforfait is dan een percentage van de WOZ-waarde. Je kunt op de website van de Belastingdienst opzoeken welk percentage dit is.

Hypotheekrenteaftrek

Aan de ene kant gaat er een bedrag af, aan de andere kant komt er weer wat bij. Dat maakt de bruto en netto hypotheek berekenen niet eenvoudiger natuurlijk. De hypotheekrenteaftrek is een belastingvoordeel als huiseigenaar. Je kunt de rente die je moet betalen voor de hypotheek aftrekken van de belasting. Als je na 2013 een lineaire- of annuïteitenhypotheek hebt afgesloten dan kom je nog steeds in aanmerking voor deze aftrek, als je echter een aflossingsvrije hypotheek hebt afgesloten dan is hypotheekrenteaftrek niet langer een optie.

Aflossingsvrije hypotheek

Met de hypotheekrenteaftrek wordt de rekensom bruto / netto hypotheek interessanter. Als je na 2013 een huis hebt gekocht op basis van een aflossingsvrije hypotheek dan kun je hier echter geen gebruik meer van maken terwijl dit met een lineaire- of annuïteitenhypotheek nog wel steeds mogelijk is. Dit heeft ermee te maken dat aflossingsvrije hypotheken meer risico met zich meebrengen. Als de huizenprijzen namelijk dalen dan bouw je geen overwaarde op waarmee je per saldo geld verliest. Hoewel het nog steeds een optie is bij hypotheekverstrekkers wordt het afsluiten van een aflossingsvrije hypotheek ontmoedigd vanuit de regering. De bruto netto hypotheek lasten vallen namelijk relatief hoog uit in vergelijking met de andere opties. Je betaalt minder per maand maar veel meer op de langere termijn.

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden? klik hier

Als je een lineaire hypotheek hebt afgesloten dan los je iedere maand een vast bedrag af. Dit heeft als gevolg dat de hypotheekschuld lager wordt en ook de rente die je moet betalen wordt dan lager. Bij een annuïteitenhypotheek betaal je aan het begin van de looptijd minder en later meer. De netto maandlasten zullen stijgen op termijn. Met name jonge starters kiezen vaker voor een annuïteitenhypotheek omdat ze verwachten dat ze later een hoger inkomen hebben. Oudere kopers zijn later juist graag goedkoper uit, bijvoorbeeld omdat ze op termijn minder willen gaan werken of met pensioen gaan.

Je betaalt uiteraard niet alleen voor je huis, je zult ook andere kosten maken. Hoe bereken je de netto maandlasten?

Wat betaal je aan maandlasten per maand?

In theorie kun je tot 100 procent van de woningwaarde lenen bij een hypotheekverstrekker. In de praktijk komt lang niet iedereen in aanmerking voor het maximumbedrag. Er worden namelijk een aantal berekeningen gemaakt op basis van het huidig inkomen met prognose voor de toekomst. In de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF) is vastgelegd hoeveel procent van je maandelijkse inkomsten besteed mag worden aan de hypotheek. Dit wordt voor de regering berekend door het Nibud, de vereniging van banken neemt dit advies over. Zo kun je niet meer lenen dan je kunt betalen. Naast de hypotheeklasten zul je namelijk ook andere uitgaven hebben zoals energie, inrichting of de dagelijkse boodschappen.

Hypotheekrente

De stijgende hypotheekrente heeft kopers wakker geschud als je kijkt naar het dalende aantal biedingen op huizen op dit moment. Voorheen kon je ‘gratis’ geld lenen, dat is niet langer het geval. Op dit moment ligt de laagste hypotheekrente voor een periode van 10 jaar op 3,25 procent. Als je kiest voor 20 jaar dan kom je op 3,55 procent en bij een variabel contract kom je uit op 1,30 procent. Als we rekening houden met de Nationale Hypotheek Garantie dan kom je uit op 3,69 procent voor 10 jaar, 4,18 procent voor 20 jaar en 1,82 procent voor een variabele periode.

De banken en andere hypotheekverstrekkers bepalen niet zelf de rentetarieven. Ze hebben er zeker invloed op maar ze zijn ook afhankelijk van andere factoren. Zo is er momenteel sprake van een hoge inflatie. De Europese Centrale Bank kan hier invloed op uitoefenen. Dit gaan ze doen door bijvoorbeeld de beleidsrente in meerdere stappen te verhogen. Als de inflatie lager wordt dan zal de hypotheekrente dalen, als dit niet het geval is dan kan de stijging doorzetten.

Je kunt online de maandlasten berekenen via diverse websites. Het betreft altijd indicaties waar je geen harde conclusies aan kunt verbinden. Als je de woningwaarde wilt weten dan kun je dit navragen bij een lokale makelaar. Die kan op basis van modellen en een gesprek met jou als huiseigenaar de huidige waarde van de woning bepalen.