Bij het kopen van een nieuwbouw woning hoef je geen overdrachtsbelasting te betalen omdat je de eerste eigenaar bent. Tot zover het goede nieuws want er komen andere kosten om de hoek kijken bij een nieuw huis kopen zoals bouwrente. Wat is bouwrente en hoe lang moet je bouwrente betalen? Lees verder voor het antwoord op deze vragen inclusief de voordelen en nadelen van bouwrente.

Wat is bouwrente?

Bouwrente is de rente die betaald wordt over geleende geld dat gebruikt wordt voor de bouw van een pand of andere soortgelijke constructie. Het is de kostenpost die iemand betaalt om geld te lenen voor de bouw van een vastgoedproject.

Bouwrente is een vergoeding die je aan de aannemer moet betalen. Bij aankoop van een nieuwbouw woning zal de hypotheek bestaan uit de prijs van de grond en de prijs van het huis. De prijs die je voor de grond moet betalen voldoe je direct bij de notaris. De rest van de som gaat in een bouwdepot. Dit is het potje van waaruit de bouw van het pand wordt betaald, dit verloopt over meerdere termijnen. De aannemer zal facturen naar je sturen die je kunt betalen uit het bouwdepot.

Als er gebouwd wordt dan komt de bouwrente ter sprake. Dit is gekoppeld aan het moment waarop het voorlopig koopcontract wordt getekend en vervolgens de hypotheekakte. Als je nog geen gebruik kunt maken van het bouwdepot terwijl de aannemer wel kosten moet maken dan zal de aannemer hiervoor een vergoeding vragen die bouwrente wordt genoemd.

Wat is bouwrente?

3 soorten bouwrente

Er zijn 3 soorten bouwrente die tijdens de bouw van de woning van toepassing kunnen zijn:

  1. Als de bouw van het pand al in gang is gezet voordat je de aankoop hebt verricht, dan betaal je bouwrente vanaf het moment dat de bouw is begonnen. Dit is het moment dat de aannemer kosten is gaan maken. Omdat de bouwrente onderdeel uitmaakt van de totale koopsom is dit bedrag niet fiscaal aftrekbaar.
  2. Tussen het tekenen van een voorlopig koopcontract en het afronden van de hypotheek kunnen maanden overheen gaan. In die periode kun je nog geen gebruik maken van een bouwdepot omdat dit gekoppeld is aan de hypotheek. De aannemer zal over de gemaakte kosten tijdens de bouw rente heffen. Op het moment dat het voorlopig koopcontract bij de notaris is afgerond heb je als koper beschikking over het bouwdepot. Je kunt dan de facturen die de aannemer heeft voorgeschoten betalen met rente. Als het om dit soort bouwrente gaat dan kun je de kosten hiervoor wel aftrekken.
  3. Je moet rente gaan betalen vanaf het moment dat de hypotheekakte is ondertekend. Omdat je hypotheekrente zult betalen aan de hypotheekverstrekker wordt dit formeel geen bouwrente genoemd. Je zult over het bedrag in het bouwdepot een vergoeding krijgen. Het verschil wordt renteverlies genoemd. Dit verlies kan worden opgenomen in de hypotheek. Je kunt renteverlies tijdens de bouw van je woning aftrekken van de belasting. Dit is niet mogelijk over de rente die je moet betalen over het deel van de hypotheek dat gebruikt wordt om het renteverlies dat tijdens de bouw van het huis ontstaat te financieren.

Voordelen bouwrente

De voordelen van bouwrente zijn:

  • De aannemer kan werken als de hypotheek nog niet rond is.
  • Het bedrag kan later worden betaald uit het bouwrentedepot.
  • Een deel van het renteverlies is aftrekbaar van de belastingen.

Nadelen bouwrente

De nadelen van bouwrente zijn:

  • Er wordt BTW berekend omdat het onderdeel uitmaakt van de koopsom.
  • Er is geen vast percentage vastgesteld voor de bouwrente.

Hoeveel bouwrente moet je betalen? Hier is geen vast percentage voor vastgesteld. Gemiddeld genomen gaat het om 4 tot 8 procent, het maximum percentage ligt op 15 procent. Het is uiteraard van belang om te weten hoeveel bouwrente de aannemer rekent. Je kunt dit opvragen bij de makelaar.

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden? klik hier

Hoe lang betaal je bouwrente?

Je moet bouwrente betalen zolang de aannemer kosten maakt die je als koper nog niet hebt voldaan. Dit zal dus de periode zijn tussen het tekenen van het voorlopig koopcontract en het toekennen van de hypotheek. Het is dus in het voordeel van de koper om de hypotheek zo snel mogelijk af te wikkelen. Anders komt het bouwdepot niet beschikbaar en zal het bedrag van de rente steeds hoger worden.

Het belang van een bouwdepot

Bouwdepot en bouwrente zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Je kunt de facturen niet betalen voordat de hypotheek rond is wat betekent dat je meer rente moet betalen. Er zijn nog meer redenen waarom je graag een zo groot mogelijk bouwdepot wilt hebben. Zo komen er vaak onverwachte kosten kijken bij nieuwbouw. De keuken of de badkamer valt toch duurder uit dan verwacht of er komt iets bij wat je niet eerder had voorzien. Als het bouwdepot ruim is dan kun je dit soort financiële tegenvallers beter opvangen.

Aannemingsovereenkomst

Bij de koop van een bestaande woning spreken we doorgaans van koopovereenkomst, bij een nieuwbouw woning wordt ook wel de term aannemingsovereenkomst genoemd. Net zoals bij andere overeenkomsten zullen er ontbindende voorwaarden zijn, bijvoorbeeld wanneer de hypotheekaanvraag wordt afgewezen. In dat geval kun je van de koop afzien.

Een andere belangrijke garantie is de afbouwgarantie. Die maakt deel uit van de garantie- en waarborgregelingen die worden opgenomen in de aannemingsovereenkomst. Als de aannemer tijdens de bouw failliet mocht gaan dan ben je er als koper van verzekerd dat een andere aannemer de woning zal afbouwen. Daarnaast zal er een garantie zijn dat de kwaliteit van de woning in orde is.

Wat is de 5 procent regeling?

Nog een belangrijk percentage bij de aankoop van een nieuwbouw woning is de 5 procent regeling. Je stort dan 5 procent van de koopsom op een depotrekening bij de notaris. Als de woning volgens afspraak en zonder gebreken wordt opgeleverd dan zal de aannemer dit resterende bedrag ontvangen. Als er echter gebreken blijken te zijn dat moeten deze eerst hersteld worden.

Als de koper niet aangeeft dat er geld moet worden achtergehouden dan wordt die 5 procent na 3 maanden automatisch vrijgegeven aan de aannemer. Je zult dus binnen 3 maanden moeten aangeven dat er iets niet in orde is anders kun je deze periode niet verlengen.

Op het moment dat de transportdatum bij de notaris een feit is zal de hypotheekrente en aflossing starten. In die periode zul je dus met dubbele lasten te maken krijgen. Voor je huidige woning (als je koopt of huurt) en voor de woning die gebouwd wordt.