De regels voor belastingvrij schenken 2022 zijn anders dan voor 2023 en verder. Dit heeft met name gevolgen voor ouders die een bijdrage willen leveren aan de aankoop van een woning. Hoeveel geld mag je schenken zonder belasting te betalen in 2022? Dit hangt af van verschillende factoren. Waar moet je aan voldoen bij belastingvrij schenken en mag je schenken aan kleinkinderen zonder belasting te betalen over dit bedrag? We leggen het uit op deze pagina.

Belastingvrij schenken 2022

Hoeveel geld mag je schenken? Het eenvoudige antwoord is “zoveel als je wilt”. Maar er zit een addertje onder het gras in de vorm van belastingheffing. Als je teveel geld in één keer geeft dan moet je hier belasting over betalen. Ieder jaar wordt een belastingvrije grens gesteld, als je hier onder blijft dan hoef je geen schenkbelasting te betalen. Voor het bedrag erboven wel. Hoeveel geld mag je in 2022 schenken zonder belasting te betalen? Dit is afhankelijk van de relatie die er bestaat tot de persoon waar je aan schenkt. Voor ouders gelden deze bedragen:

  • Standaard mag je in 2022 een bedrag van 5677 euro schenken. In 2021 lag dit bedrag hoger op 6604 euro. Gezien de inflatie valt dit bedrag effectief nog lager uit.
  • Een eenmalige schenking van 27.231 euro die vrij te besteden is. Dit mag niet als je eerder gebruik hebt gemaakt van een verhoogde vrijstelling voor een dure studie of eigen woning.
  • Een eenmalige schenking van 106.671 euro voor de aankoop of verbouwing van een huis. Er zijn voorwaarden verbonden aan deze schenking.
  • Een eenmalige schenking van 56.724 euro voor een dure studie. Ook hierbij zijn er diverse voorwaarden van toepassing.

Als je gebruikt maakt van de eenmalige verhoogde vrijstelling dan komt dit bedrag in plaats van de standaard schenking per jaar. Je mag het verhoogde bedrag dus niet optellen bij het standaard bedrag. De bijdragen van individuele ouders worden bij elkaar opgeteld. Als de ouders gescheiden zijn en niet langer bij elkaar wonen dan mogen de ouders samen tot een maximaal bedrag belastingvrij schenken, het bedrag wordt hiermee niet verdubbeld. Stem dus goed af als je geld geeft aan kinderen.

Belastingvrij schenken 2022

Eenmalig verhoogde vrijstelling

Ieder jaar wordt het bedrag voor de standaard belastingvrije schenking bepaald. Als je ieder jaar het maximale bedrag schenkt dan kun je in de loop der jaren een behoorlijk bedrag overmaken naar je kinderen zonder hierover schenkbelasting of na overlijden erfbelasting te betalen. De eenmalige schenking kun je slechts eenmalig toepassen. Als er gebruik wordt gemaakt van de eenmalige verhoogde vrijstelling dan moet het kind een aangifte schenkbelasting doen. Tot aan het bedrag van vrijstelling wordt er echter geen belasting geheven over het bedrag.

Voor de verhoogde vrijstellingen geldt dat het kind ouder is dan 18 jaar en jonger dan 40 jaar. Schenken op de veertigste verjaardag is toegestaan, dan heb je voor die speciale dag alvast een mooi verjaardagscadeau! Is jouw kind ouder dan 40 maar is er wel sprake van een partner die tussen 18 en 40 jaar oud is? Dan geldt deze regel ook.

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden? klik hier

Waar moet je aan voldoen om belastingvrij geld te schenken?

Het is toegestaan om een verhoogde schenking te verdelen over een periode van 2 of 3 jaar. De leeftijd van 40 jaar geldt voor de laatste schenking, niet de eerste in een serie schenkingen. Voor ieder jaar moet vervolgens een aangifte schenkbelasting worden ingevuld door de ontvanger.

Waar moet je aan voldoen om belastingvrij geld te ontvangen?

Als er geld over is na schenking van geld voor de woning of verbouwing dan mag 27.231 euro van dit bedrag vrij besteed worden. Dit geldt voor het eerste jaar als de schenking over meerdere jaren plaatsvindt.

Einde van de jubelton

De ‘jubelton’ wordt vanaf 2023 veel lager en zal in 2024 komen te vervallen. Je mag in 2022 nog 106.671 euro belastingvrij schenken, in 2023 wordt dit 27.231 euro en vanaf 2024 zal de jubelton helemaal komen te vervallen. Aangezien deze schenking bestemd is voor de aankoop of verbouwing van een huis overlapt deze regeling met de eenmalige schenking van hetzelfde bedrag.

Schenken aan kleinkinderen

Meestal gaat het om ouders maar grootouders kunnen ook een steentje bijdragen. Mag je schenken aan kleinkinderen en zo ja; hoeveel? Ja, dit mag maar het bedrag ligt veel lager dan voor ouders het geval is. Het is voor iedereen toegestaan om een bedrag van maximaal 2274 euro te schenken in 2022. Dit bedrag is vrij te besteden en een aangifte schenkbelasting is hiervoor niet nodig.

Deze regel geldt voor oma’s, opa’s, tantes, ooms maar ook de overburen of een wildvreemd iemand die je op straat geld geeft. In het laatste geval mag je overigens best achterdochtig zijn… Het is wel zo dat alle schenkingen bij elkaar opgeteld niet meer dan 2274 euro mogen zijn. Als de grootouders van beide ouders belastingvrij geld willen schenken dan moet dit onderling afgestemd worden of beter gezegd; de ontvangers mogen niet meer dan dit bedrag belastingvrij ontvangen van alle schenkers samen.

Als je meer geld krijgt aan schenkingen dan 2274 euro in 2022 dan moet je officieel aangifte schenkbelasting doen. Zal iedereen dit in de praktijk doen? Nee, als je van iemand 500 euro krijgt, van een ander 1000 euro en nog wat enveloppen hier en daar dan zullen er weinig mensen met 2300 aan schenkingen dit opgeven aan de Belastingdienst. Maar naar de letter van de wet is dit wel verplicht. Er geldt geen leeftijdsgrens voor de standaard vrijstelling, dit is alleen van toepassing op de verhoogde vrijstelling.

Waarom is er een vrijstelling voor schenken?

Je hebt geld op de spaarrekening staan. Zelf heb je er niet zoveel aan, waarom zou je niet een deel aan je kinderen geven? Als je een aanzienlijk vermogen hebt dan moet je daar vermogensbelasting over betalen. Als ouders komen te overlijden dan krijgen de nabestaanden te maken met de erfbelasting. Als je onbeperkt geld zou kunnen overmaken naar je kinderen dan kun je dergelijke belastingen omzeilen en dat is niet de bedoeling. Daarom wordt schenken aan banden gelegd. Niet zozeer aan de schenking maar wel aan het bedrag dat belastingvrij geschonken mag worden.