Belastingteruggave huis berekenen kun je dit zelf doen? Het belastingvoordeel op een hypotheek is zeker een voordeel van een huis kopen. Wat je precies aan voordeel hebt is echter niet direct duidelijk. De belastingteruggave bij aankoop van de woning berekenen is een hele klus, in de hypotheekrenteaftrek zal voor veel huiseigenaren het meeste voordeel schuilen. Hoe je de belastingteruggave kunt berekenen op je hypotheek leggen we hieronder uit.

Belastingvoordeel hypotheek

Een hypotheek is een lening op vastgoed. Op een lening moet je rente betalen. De hypotheekrenteaftrek biedt financieel voordeel omdat je zo minder inkomstenbelasting betaalt. Hoe de teruggaaf van belasting voor de hypotheek werkt is echter niet voor iedereen even duidelijk. Dat is ook niet verbazingwekkend want het aangiftebiljet is niet altijd even duidelijk met kosten, aftrekposten en boxen.

Wat is hypotheekrenteaftrek?

Laten we als eerste bij hypotheek belastingvoordeel naar het meest bekende voorbeeld kijken; de hypotheekrenteaftrek. Deze regeling is ooit ingevoerd om huizenbezit te stimuleren. Je kunt de hypotheekrente die je hebt betaald aan de hypotheekverstrekker in mindering brengen op het bruto inkomen. Dit heeft als gevolg dat je minder inkomstenbelasting hoeft te betalen. Op basis van de voorwaarden is deze rente tot maximaal 30 jaar aftrekbaar.

Belastingteruggave huis berekenen

Op een aflossingsvrije hypotheek is sinds 2013 geen hypotheekrenteaftrek meer mogelijk. Omdat je via deze lening de meeste rente moest betalen loop je met een hypotheek die afgesloten is na 2013 flink wat voordeel mis. Als je nu kiest voor een aflossingsvrije hypotheek in combinatie met een lineaire- of annuïteitenhypotheek dan kun je de rente op het lineaire of annuïtaire deel nog wel in mindering brengen op je belastbaar inkomen. De belastingteruggave van de rente is daarmee niet helemaal van de baan.

Belastingteruggave berekenen

Laten we eens de belastingteruggave bij aankoop van je woning berekenen om zo het belastingvoordeel van de hypotheek te bepalen. We nemen enkele bedragen als voorbeeld, in jouw situatie zal de uitkomst anders zijn:

 • Je hebt een inkomen van 35.000 euro. Je moet hier 37,10 procent inkomstenbelasting over betalen.
 • Je hebt in 2022 een huis gekocht en je voldoet aan de voorwaarden voor hypotheekrenteaftrek.
 • Je hebt een hypotheek afgesloten van 130.000 euro, de bruto maandlasten bedragen 461 euro. Dit is het bedrag van de rente + aflossing. Je betaalt in het eerste jaar 2171 euro hypotheekrente.
 • 35.000 euro – 2171 = 32.829 euro. Daarmee wordt het bedrag dat je moet betalen aan inkomstenbelasting lager.
 • Op basis van deze bedragen bespaar je maandelijks 67 euro ofwel 805 euro voor het hele jaar. Dit drukt de netto maandlasten.

Je kunt de belastingteruggave berekenen van de hypotheek, naast een voordeel komt er ook een nadeel om de hoek kijken in de vorm van het eigenwoningforfait. Dit is de bijtelling van je eigen woning op basis van de WOZ-waarde. Als de woningwaarde in 2022 tussen 75.000 en 1.130.000 euro ligt dan bedraagt het eigenwoningforfait 0,45 procent.

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden? klik hier

Afbouwen hypotheekrenteaftrek

Sinds 2014 wordt de hypotheekrenteaftrek afgebouwd met 0,5 procent per jaar. Sinds 2020 wordt deze aftrek met 3 procent op jaarbasis verlaagd. Dit zal tot aan 2024 doorgaan. De hypotheekrenteaftrek zal niet geheel gaan verdwijnen maar het belastingvoordeel van de hypotheek zal aanzienlijk minder worden. Het maximaal aftrekbaar tarief voor kosten eigen woning lagen in 2018 nog op 49,5 procent en in 2023 zal dit op 37,05 procent komen te liggen. Het maximaal aftrekbaar tarief voor andere posten lag in 2018 nog op 51,95 procent en dit zal in 2023 eveneens op 37,05 procent uitkomen.

Zijn er nog andere belastingvoordelen? Naast het hypotheek belastingvoordeel zijn er ook nog andere voordelen waar je zeker gebruik van moet maken. Denk hierbij aan:

 • Taxatiekosten: De kosten voor een taxatie door een erkend taxateur zijn aftrekbaar. Je hebt een taxatierapport nodig bij de hypotheekaanvraag.
 • Advieskosten: Als je een onafhankelijke hypotheekadviseur inschakelt dan kun je deze kosten ook opgeven.
 • Notariskosten: De koopovereenkomst moet bij de notaris ondertekend worden en vervolgens worden ingeschreven in het Kadaster. De meeste notariële kosten zijn aftrekbaar.
 • NHG: Als je borgtochtprovisie voor de Nationale Hypotheek Garantie moet betalen dan kun je dit opgeven in de belastingaangifte.
 • Offerte verlenging: Duurt het proces langer dan de hypotheekofferte geldig is? De kosten voor verlenging zijn aftrekbaar.
 • Boeterente: Als je de hypotheek voor het einde van de looptijd wilt oversluiten dan moet je een boeterente betalen. Dit bedrag is aftrekbaar van de belastingen.

Je kunt niet alles aftrekken op het aangiftebiljet. Een aantal kostenposten die je niet kunt aftrekken zijn:

 • makelaarskosten: De makelaarscourtage die je moet betalen bij aankoop of verkoop van een woning via de makelaar is niet aftrekbaar van de belastingen.
 • Transportakte: Dit is een akte die de notaris opstelt, de kosten voor de transportakte staan los van de notariskosten en zijn niet aftrekbaar.
 • Overdrachtsbelasting: Dit bedrag wordt betaald door de koper bij een bestaande woning en is niet aftrekbaar. Voor nieuwbouwwoningen is overdrachtsbelasting normaal gesproken niet van toepassing.
 • Bankgarantie: Is er sprake van een bankgarantie bij het kopen van een huis? Je kunt de kosten die hiermee gepaard gaan niet aftrekken van de belastingen.

Minder belastingvoordeel op hypotheek

Tussen 2005 en 2019 hoefden huiseigenaren die de hypotheek bijna hadden afgelost geen inkomstenbelasting te betalen over de WOZ-waarde. Deze regeling is sinds 2019 afgeschaft wat betekent dat huiseigenaren die hun woning grotendeels of geheel hebben afbetaald weer belasting moeten betalen over de WOZ-waarde. Met ingang van 2019 wordt deze regeling afgebouwd in een periode van 30 jaar. Na die periode zal dit voordeel dus geheel wegvallen. De voorgaande regeling heet de wet Hillen.

Vanwege een tariefaanpassing in de hoogste belastingschijf is er sinds 2022 een beperking van de hypotheekrenteaftrek van kracht. Dit betekent dat je minder aftrek hebt op de rente en kosten van je eigen woning. Dit betekent minder belastingvoordeel op je hypotheek. Deze aanpassing heeft gevolgen voor personen met een inkomen uit werk en woning boven 69.398 euro in 2022.

Aftrek hypotheekrente ontvangen

Leuker kunnen ze het niet maken, makkelijker wel. Dat was ooit de slogan van de Belastingdienst. Als je het hypotheek belastingvoordeel maandelijks wilt ontvangen dan is dit inderdaad eenvoudig te regelen via de website van de Belastingdienst. Je kunt de aanvraag online indienen, je moet hiervoor inloggen op MijnBelastingdienst en de stappen volgen. Je kunt dan in 4 stappen een voorlopige aanslag aanvragen. Dan ontvang je voortaan de maandelijkse aftrek hypotheekrente waarmee je de maandlasten kunt verlagen.