Als je via een webshop een pakje bestelt dan heb je wettelijk gezien 14 dagen om het product retour te sturen. Bij Bol.com is dat 30 dagen en bij IKEA hebben leden 365 dagen de tijd om hun Billy kast te retourneren. En bij een huis kopen? Hoe wordt je als koper beschermd bij de grootste aankoop van je leven? Hoeveel bedenktijd heb je bij aankoop van een huis? Dat en meer kun je op deze pagina lezen.

Wat is de bedenktijd bij aankoop huis?

Laten we eerst naar de feiten kijken, later zullen we nog wat dieper op de materie ingaan. Wanneer iemand besluit om een woning te kopen dan zal er een koopcontract ondertekend worden. Nadat het contract is getekend treedt er een periode van 3 dagen bedenktijd in werking.

Deze periode gaat in op het moment dat het koopcontract is ontvangen. In deze periode is het mogelijk om af te zien van aankoop zonder opgaaf van reden. Het is ook niet verplicht om een vergoeding uit te keren aan de verkoper voor mogelijke onkosten die met het ontbinden van een contract gepaard gaan.

Als de 3 dagen bedenktijd bij aankoop van een huis op een zaterdag, zondag of een feestdag vallen, dan is de bedenktijd langer. Als de derde dag op één van deze dagen valt dan wordt de bedenktijd verlengd tot de eerstvolgende werkdag. Dit is maandag als het een zaterdag of zondag betreft, als het gaat om een feestdag dan kan dit een andere dag zijn.

Het is niet toegestaan om een kortere bedenktijd bij een huis kopen overeen te komen.

Geldt de bedenktijd ook voor vakantiehuizen?

De bedenktijd geldt zowel voor woonhuizen voor permanente bewoning als voor vakantiehuizen die niet permanent bewoond zijn. Er zijn echter wel uitzonderingen op de bedenktijd bij aankoop van een huis. Bij aankoop van een stuk grond zonder bebouwing bijvoorbeeld, of bij woonboten en ook woonwagens zijn uitgezonderd.

Daarnaast is de bedenktijd niet van toepassing op huurkoop. Als de woning tijdens een openbare veiling is gekocht met aanwezigheid van een notaris dan komt de bedenktijd ook te vervallen. Als het echter gaat om een ‘standaard’ koopcontract waarbij een huis van eigenaar wisselt, dan is er de 3 dagen bedenktermijn.

Voorlopig koopcontract ontbinden

“Het is toch een voorlopig koopcontract? Waarom zit ik er dan aan vast?” De term ‘voorlopig’ wordt soms verkeerd uitgelegd. Het is voorlopig in de zin dat de notaris nog geen notariële akte heeft opgesteld. Het is wel degelijk een bindend contract met rechten, plichten en voorwaarden waar beide partijen voor tekenen en waar ze aan moeten voldoen.

Op het moment dat een koper of verkoper een koopcontract tekent zijn de onderhandelingen in principe voorbij. De verkoper mag niet met een nieuwe kandidaat in onderhandeling gaan zolang het proces nog in gang is. Hoe lang deze termijn is zal in het koopcontract worden opgenomen, doorgaans is een periode van 6 weken standaard. In deze periode kan de koper bijvoorbeeld de hypotheekaanvraag indienen of een bouwkundige keuring uit laten voeren.

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden? klik hier

Geldt de termijn ook voor de verkoper?

Nee, de verkoper heeft geen recht op de bedenktijd bij aankoop van een huis. Op het moment dat je als verkoper tekent dan moet je de woning ook overdragen aan de koper als aan alle voorwaarden in het koopcontract wordt voldaan. Eigenlijk heb je als huiseigenaar niet veel invloed meer op het proces buiten de afspraken die jullie samen hebben gemaakt.

Heel eenvoudig gesteld ligt de bal aan de kant van de koper. Daarbij zijn de ontbindende voorwaarden van belang. De verkoper loopt echter wel aanzienlijk minder risico. Op dit moment is het nog steeds de huiseigenaar, bij overtreden van de regels binnen het contract kan de aspirant koper in gebreke worden gesteld. Daarom heeft de verkoper in principe geen extra bescherming nodig.

Bedenktijd aankoop huis

Koopcontract ontbinden na 3 dagen

Na drie dagen is het nog steeds mogelijk om het koopcontract te ontbinden mits er voldaan wordt aan de ontbindende voorwaarden die op het koopcontract vermeld staan. Dit zijn de twee meest voorkomende voorwaarden:

1. Ontbindende voorwaarde: financiering

Onder voorbehoud van financiering betekent dat de koop niet doorgaat als de koper het bedrag niet op kan brengen. In de praktijk betekent dit vaak dat de aanvraag voor een hypotheeklening afgewezen wordt. Het kan ook zijn dat een gift van ouders niet doorgaat of een andere reden.

Als de koper deze ontbindende voorwaarde niet laat opnemen in het koopcontract, dan riskeert deze persoon een fikse boete als de koop geen doorgang vindt. In deze oververhitte huizenmarkt zijn er mensen die een voordeel willen behalen op de concurrentie door deze voorwaarde weg te laten. Dit is een zeer risicovolle beslissing.

2. Ontbindende voorwaarde: bouwkundige keuring

Een huiseigenaar is verplicht om gebreken bekend te maken tijdens de onderhandelingen. Maar er kunnen gebreken zijn waar niemand weet van heeft. Een bouwkundige keuring is een controle op het gebied van kwaliteit. Naast gebreken worden ook mogelijke verbeteringen in kaart gebracht.

Het is als koper niet verplicht om een bouwkundige keuring uit te laten voeren, het is wel een recht. Als je merkt dat de verkoper dit liever niet heeft dan moet je opletten. Ook deze voorwaarde wordt soms geschrapt om een verkoop sneller tot stand te brengen, het is echter verstandig om dit in het koopcontract op te laten nemen.

Bij het ondertekenen van een voorlopig koopcontract mag je ervan uitgaan dat de koop in principe rond is. Die 3 dagen bedenktijd bij aankoop van een huis is een buffer. Het zijn vooral de bepalingen in het contract die van belang zijn. Een koper heeft er namelijk geen baat bij om een ‘dansje’ te doen met een verkoper zonder intentie om de woning daadwerkelijk te kopen.

Hoe zit het met de makelaarskosten?

Zeker in de huidige huizenmarkt wordt soms licht gedacht over de noodzaak voor een makelaar. De huiseigenaar zet een huis te koop, een aantal kandidaten brengen een bod uit en de eigenaar kiest het hoogste bedrag. Zo kun je zonder makelaar een heel eind komen. Het koopcontract is een belangrijk document. Als er een ontbindende voorwaarde ontbreekt dan kun je voor grote problemen komen te staan.

Veelgestelde vragen

  1. Wat is de bedenktijd bij de aankoop van een huis? De bedenktijd is een wettelijk vastgestelde periode waarin je als koper het recht hebt om zonder opgave van reden en zonder kosten de koopovereenkomst van een woning te ontbinden. Deze periode geeft je als koper de mogelijkheid om nog eens goed na te denken over de aankoop en eventueel zonder consequenties ervan af te zien.
  2. Hoe lang is de bedenktijd? De wettelijke bedenktijd bij de aankoop van een huis is drie dagen. Deze periode gaat in op de dag nadat de koper een exemplaar van de getekende koopovereenkomst heeft ontvangen. De bedenktijd omvat minimaal twee werkdagen, waardoor eventuele weekenden en nationale feestdagen niet meetellen in de berekening van de drie dagen.
  3. Kan de bedenktijd verlengd worden? De wettelijke bedenktijd van drie dagen kan niet verlengd worden; het is een vastgestelde termijn. Echter, koper en verkoper kunnen in de koopovereenkomst aanvullende bedenkingen of ontbindende voorwaarden opnemen die de koper meer tijd en ruimte geven om bepaalde zaken te regelen, zoals het verkrijgen van een hypotheek of het uitvoeren van een bouwkundige keuring.
  4. Wat gebeurt er als ik binnen de bedenktijd van de aankoop afzie? Als je besluit om binnen de wettelijke bedenktijd van de aankoop af te zien, kun je de koopovereenkomst kosteloos en zonder opgaaf van reden ontbinden. Je dient dit schriftelijk te doen bij de verkoper of diens makelaar. Er zijn dan geen financiële consequenties verbonden aan het ontbinden van de overeenkomst binnen deze periode.
  5. Geldt de bedenktijd ook voor de verkoper? Nee, de wettelijke bedenktijd geldt alleen voor de koper van een woning. De verkoper heeft niet eenzelfde recht om binnen een bepaalde periode zonder consequenties van de verkoop af te zien. Dit benadrukt het belang van zorgvuldig overwegen voordat een koopovereenkomst wordt getekend, zowel voor de koper als de verkoper.