Basisregistratie kadaster BRK.  Wat is BRK, waar staan de letters voor en welke informatie kun je hier vinden? De antwoorden op deze vragen en meer vind je op deze pagina.

Wat is BRK?

De letters BRK staan voor Basisregistratie Kadaster. Daarmee kun je het een beetje vergelijken met BRP wat voor Basisregistratie Personen staat. Ditmaal is er geen informatie te vinden over de personen maar vooral over het land waar burgers wonen. Waar bestaat de BRK uit? Je vindt hier onder andere informatie over:

 • Percelen
 • Eigendom
 • Hypotheken
 • Recht van erfpacht
 • Opstal
 • Vruchtgebruik
 • Leidingnetwerken

Dat is nog niet alles, want ook kadastrale kaarten met perceel, perceelnummer, oppervlakte, kadastrale grenzen en die van het Rijk, provincies en gemeenten kun je in de Basisregistratie Kadaster opzoeken. Dit is veel informatie die je helaas niet zomaar kunt inzien. Daarvoor is aanmelding verplicht en er zijn kosten per uittreksel van toepassing. De Basisregistratie kadaster BRK is ook weer verbonden met andere basisregistraties die gegevens met elkaar uitwisselen.

Wat is het doel van de Basisregistratie Kadaster BRK?

In de BRK kun je registraties in het Kadaster vinden evenals de Kadastrale kaarten. Deze gegevens worden door gebruikers weer toegepast voor diverse processen. Naast percelen en grenzen van het Rijk, provincies en gemeenten vind je hier ook informatie over leidingen en kabelnetwerken. Deze voorzieningen behoren namelijk ook tot de onroerende zaken en vallen hiermee onder de BRK.

Basisregistratie Kadaster BRK

Wat kun je vinden in de BRK?

In de Basisregistratie kadaster BRK staan zowel authentieke als niet-authentieke gegevens. Als de wet van een Basisregistratie of een algemene maatregel van bestuur dit als zodanig aanmerkt dan wordt het als authentiek gegeven beschouwd. Het betreft dan informatie van hoge kwaliteit die zonder verdere controle gebruikt kan worden door een overheidsinstelling. Waar bestaat de BRK uit?

 • Aanduidingen van onroerende zaken
 • Aanduidingen van appartementen
 • Rechten met uitzondering van erfdienstbaarheden
 • Grootte van percelen
 • Persoonsgegevens van eigenaren
 • Persoonsgegevens van beperkt gerechtigden
 • Persoonsgegevens van beslagleggers

Authentieke gegevens die op de Kadastrale kaart vermeld staan zijn:

 • Afbeelding van Kadastrale aanduiding
 • Grenzen van het Kadaster, Rijk, provincies en gemeenten

Welke gegevens wel of niet authentiek van aard zijn kun je op de website stelselvanbasisregistraties.nl vinden.

Topografische Dienst

In 2004 ging de Topografische Dienst op in het Kadaster. Daarvoor was het onderdeel van de Koninklijke Landmacht. De Topografische Dienst ontstond door de Dienst Militaire Verkenningen samen te voegen met de steendrukkerij van de “Topografische Inrigting” in 1932. Daarvoor werd al in 1815 de opdracht gegeven aan de Dienst Militaire Verkenningen om de Krayenhoff Kaart te ontwikkelen. Dit was een militaire kaart van heel Nederland.

Rondstreeks 1836 zou de topografische kaart gedrukt worden op een schaal van 1:50.000. In 1865 zou een versie volgen met een schaal van 1:25.000. Iedere verhoging van minimaal 75 centimeter was van belang omdat een soldaat hier dekking kon vinden. In 1951 zou een schaal van 1:10.000 worden toegepast. Tot 2004 waren er meerdere ministeries betrokken bij de cartografie, daarna zou verdere ontwikkeling en onderhoud plaatsvinden via het Kadaster.

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden? klik hier

BRK en BAG

De BAG is de Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Vanwege de overlapping in data en toepassing is het niet verbazingwekkend dat er een koppeling bestaat genaamd BRK-BAG. Hier zijn adressen te vinden. Er is een stelsel van basisregistraties waarin gegevens uit diverse databestanden aan elkaar gekoppeld worden. Dit maakt het mogelijk om veel informatie gecategoriseerd op te slaan en centraal te delen. Niet alle registraties zijn echter naadloos met elkaar verbonden, de BRK-BAG registratie werkt wel naar behoren omdat deze data inhoudelijk voor een deel overlapt.

BRK Levering 1.0 en 2.0

Er is veel informatie opgeslagen in de Basisregistratie Kadaster. Wat is een BRK levering? Dit is de informatie die via de API kan worden opgevraagd. API staat voort Application Programming Interface, een manier om software te koppelen. De transitie van BRK Levering 1.0 naar 2.0 was een initiatief van het Kadaster maar werd door gemeenten niet zo snel doorgevoerd als werd gedacht. De reden hiervoor is dat er te weinig zakelijke behoefte bestaat om de wijziging door te voeren. De impact van de software aanpassingen leek niet in verhouding te staan tot de toegevoegde zakelijke waarde die versie 2.0 biedt. Dit is gebleken uit een analyse die in 2019 werd uitgevoerd door VNG Realisatie. Vanwege de vertraagde transitie is het uitfaseren van versie 1.0 uitgesteld tot het tweede of derde kwartaal van 2022.

Stelselplaat Basisregistraties

Er zijn al behoorlijk wat afkortingen voorbij gekomen op deze pagina. We weten waar de letters BRK voor staan, wat is er verder nog naast de Basisregistratie Kadaster? Dit zijn de registers die met elkaar in verband staan:

 • Basisregistratie Voertuigen
 • Basisregistratie Inkomen
 • Basisregistratie Kadaster
 • Basisregistratie Topografie
 • Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken
 • Basisregistratie Grootschalige Topografie
 • Basisregistratie Ondergrond
 • Basisregistratie Personen
 • Handelsregister
 • Basisregistratie Adressen en Gebouwen

De BGT, BRP, het Handelsregister en de BAG verwijzen direct naar deBasisregistratie kadaster BRK. De Basisregistratie Kadaster verwijst weer naar de BT en BWOZ. Daarnaast is er nog een stelselplaat waarin de relatie tot onderwerpen als de WOZ-waarde, verblijfsobject, perceel en appartement wordt gevisualiseerd. Dit alles maakt deel uit van de Digitale Overheid, een brug tussen het beleid en de professionals die werken aan digitalisering van de overheid. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de BAG is de data in de BRK niet openbaar toegankelijk. Er moet een account bij het Kadaster worden geopend. Een aantal diensten en stukken kunnen tegen betaling worden gedownload.

KIK Inzage

Voor toegang tot actuele informatie uit de BRK is het mogelijk via Mijn Kadaster in te loggen op KIK Inzage. Dan kun je objecten te zoeken via postcode of kadastrale aanduiding. Op basis van subjectnummer of BSN is het mogelijk om zowel natuurlijke als niet-natuurlijke personen op te zoeken. Ook kunnen diverse producten worden ingezien waaronder informatie over het eigendom, hypotheek, uittreksel Kadastrale kaart en koopsominformatie. Deze informatie is toegankelijk voor bijvoorbeeld makelaars en notarissen.