Vandaag gaan we het hebben over de BAG: Basisregistratie Adressen en Gebouwen. In Nederland is er een openbaar register waarin alle adressen en gebouwen in Nederland beschreven staan, dit is het BAG register. Het betreft een onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties en het valt onder de verantwoordelijkheid van het Kadaster. Wat de BAG inhoudt en welke informatie je hier kunt vinden lichten we op deze pagina toe.

Waar staan de Letters BAG voor?

BAG staat voor Basisregistratie Adressen en Gebouwen. De LV BAG wordt beheerd door het Kadaster dat ervoor zorgt dat de informatie vanuit afzonderlijke gemeenten centraal beschikbaar gesteld worden. Er zijn standaard uitgangspunten en voorschriften opgesteld binnen de Catalogus BAG 2018 om informatie overal op dezelfde wijze vast te leggen.

Wat doet het BAG?

De LV BAG wordt beheerd door het Kadaster, de gegevens die in deze database zijn opgenomen worden aan verschillende afnemers beschikbaar gesteld. Als het afnemers betreft die een publieke taak hebben zijn ze verplicht om de gegevens uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen te gebruiken. Dit geldt voor organisaties als ministeries, waterschappen, politiekorpsen en veiligheidsregio’s.

Door gebruik te maken van dezelfde centrale database kunnen instanties beter met elkaar communiceren op basis van uniforme informatie. Het is dan uiteraard wel van belang dat de informatie juist is, dit is afhankelijk van de gemeente die objectinformatie voor panden en locaties binnen de eigen gemeente in kaart brengt.

Er zijn verschillende zaken die je direct kunt opzoeken. Zo kun je controleren of een rijksmonument een woonfunctie heeft. Als dit het geval is kan er jaarlijks een subsidie worden aangevraagd. Als er in de BAG wordt aangeven dat het verblijfsobject een woonfunctie heeft dan komt de eigenaar voor het gehele pand in aanmerking voor woonhuis subsidie.

Naast legale adressen worden mogelijk illegale adressen eveneens opgenomen in de database. Die worden aangegeven met de waarde ‘Ja’ in het veld ‘Indicate geconstateerd’.

Wat is de BAG Basisregistratie Adressen en Gebouwen?

De Basisregistratie Adressen en Gebouwen is een centrale locatie waar gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland zijn opgeslagen. Bij dit soort gegevens moet je denken aan het bouwjaar, de oppervlakte, het gebruiksdoel en de locatie.

Naast het gebruik door organisaties kunnen particulieren ook deze informatie inzien. Ga naar de BAG Viewer van het Kadaster en zoek naar een locatie. De volgende object typen zijn in deze database opgenomen:

 • Nummer
 • Openbare ruimte
 • Woonplaats
 • Pand
 • Verblijfsobject
 • Standplaats
 • Ligplaats

Zo kun je als huiseigenaar de basisinformatie zien over je huis, ook kunnen geïnteresseerde kopers snel zien waar het pand zich bevindt, wanneer het huis gebouwd is etc. Ook het type gebruik is hier te vinden, bijvoorbeeld of het een woonruimte betreft of een zakelijk pand.

BAG Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Wat is mijn huis waard? Vergelijk makkelijk en snel meerdere makelaars

|

Wat is een BAG code?

Om een uniek object aan te duiden is er een standaard codering, niet iedere BAG code heeft dezelfde functie. In het kort zijn dit de BAG codes zoals deze in de BAG Viewer worden weergegeven:

 • De ID code van het pand.
 • De ID code van het verblijfsobject.
 • De ID code van het adres zoals dit ook door postbezorgers gebruikt wordt.
 • De ID code van de openbare ruimte zoals bijvoorbeeld de straatnaam als het een woonhuis betreft.
 • De ID code van de woonplaats, de gemeente waar het pand zich bevindt.

Waar vind ik mijn BAG nummer?

De meeste eenvoudige manier om het BAG nummer en informatie over je eigen pand op te zoeken is de Viewer van het Kadaster. Deze website is gratis te raadplegen, er zijn diverse zoekopties. Je kunt zoeken op het adres of een deel hiervan, de postcode en huisnummer, woonplaats of op basis van de BAG ID of bag identificatienummer.

Als je bij bag viewer.nl bijvoorbeeld een straatnaam ingeeft die meerdere malen voorkomt in Nederland zul je een lijst van alle panden in deze straten zien. Op basis van postcode en huisnummer zie je direct het pand, het ingeven van een straatnaam is in dit geval niet nodig omdat postcode en huisnummer gekoppeld zijn aan een uniek object.

Er is ook nog een optie om uitgebreid te zoeken. Zo kun je bijvoorbeeld in het bagregister zoeken op openbare ruimten waar geen nummer voor bestaat en ook ingetrokken objecten die geen BAG code bezitten. De zoektermen moeten in dit geval wel volledig overeenstemmen met de gegevens zoals deze in de LV BAG zijn opgegeven.

Bij een zoekactie kun je zoeken op basis van woonplaats en openbare ruimtenaam of op basis van de postcode. Je kunt niet beide opties tegelijk gebruiken.

Wat is de LV BAG?

BAG staat voor Basisregistratie Adressen en Gebouwen en LV BAG staat voor Landelijke Voorziening Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Eigenlijk betekenen deze twee afkortingen dus hetzelfde. De reden dat er soms onderscheid wordt gemaakt tussen deze twee termen is de verantwoordelijkheid.

Gemeenten zijn namelijk de bronhouders van de BAG. Ze zijn verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat hun informatie in de registratie wordt opgenomen en dat de kwaliteit wordt bewaakt. Alle gegevens over adressen en gebouwen van de gemeenten samen worden beschikbaar gesteld in de LV BAG. ( bagviewer kadaster) andere woorden; de informatie van alle gemeenten samen vind je in het landelijke register.

Wat zijn BAG panden?

Alle panden die in Nederland staan zijn opgenomen in het register. Met een pand wordt de kleinste eenheid bedoeld die direct en duurzaam met de aarde is verbonden, betreedbaar en afsluitbaar is. Soms is het niet direct duidelijk wat BAG panden zijn. Bij een woonhuis is het duidelijk, bij een kantoorpand ook.

Het gaat namelijk niet om het soort gebruik, zo hoeft er geen woonfunctie te zijn. Een kerk is net zo goed een BAG pand als een gemeentehuis dit is. Een tent op een camping valt buiten deze database omdat het geen permanente opstelling betreft.

Er zijn ook panden waarbij het niet direct duidelijk is of ze passen binnen de standaard definitie. Denk bijvoorbeeld aan een woonboot die technisch gezien niet duurzaam met de aarde is verbonden. Als het een object betreft in het water dat met palen is verankerd in de bodem en niet meebeweegt met de stroming van het water, dan kan het wel degelijk als een BAG pand worden aangemerkt.

Het is mogelijk dat een locatie door woningsplitsing opgedeeld wordt. In dat geval zullen er twee nieuwe unieke identificatie codes worden toegewezen. Als deze wijzigingen niet direct worden doorgevoerd bestaat de kans dat de informatie zoals deze staat beschreven in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen niet juist of niet volledig is.

Veel gestelde vragen over BAG

Wat is de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)? De BAG bevat gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart. Deze informatie wordt centraal beschikbaar gesteld via de Landelijke Voorziening BAG (LV BAG).

Wie beheert de BAG? Het Kadaster beheert de BAG. Zij zijn verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van de gegevens aan diverse afnemers, zoals ministeries, waterschappen, politie, en veiligheidsregio’s.

Wat is de rol van gemeenten in de BAG? Gemeenten zijn de bronhouders van de BAG. Dit betekent dat zij verantwoordelijk zijn voor het opnemen van de gegevens in de BAG en voor de kwaliteit ervan. Ze zorgen ervoor dat de gegevens over adressen en gebouwen centraal beschikbaar worden gesteld.

Hoe kan ik toegang krijgen tot de BAG-gegevens? Je kunt toegang krijgen tot de BAG-gegevens via de BAG Viewer, een online tool waarmee je gegevens uit de LV BAG kunt opzoeken en bekijken.

Voor wie is de BAG bedoeld en wie zijn de gebruikers? De BAG is bedoeld voor organisaties die een publieke taak hebben en zijn verplicht de gegevens uit BAG te gebruiken. Dit omvat onder andere ministeries, waterschappen, politie, veiligheidsregio’s, maar ook notarissen en makelaars maken gebruik van deze gegevens.

Voor meer gedetailleerde informatie over de BAG kun je de websites van Geobasisregistraties en Digitale Overheid raadplegen.

Wat is mijn huis waard? Vergelijk makkelijk en snel meerdere makelaars

|