Professionals in de bouw moeten erkennen dat asbest een zeer prettig materiaal is om toe te passen in de constructie van gebouwen. Helaas bleek het een enorm vervuilend en bovendien gevaarlijk materiaal te zijn. In 1993 is de bouw van woningen met asbest vrijwel volledig gestaakt, wanneer je een woning hebt van voor deze data is er een aanzienlijke kans dat er asbest in de woning aanwezig is. Wat moet je doen met asbest in huis, en wat zijn de gevolgen bij een verkoop?

Wat is asbest?

Asbest is een natuurlijk materiaal dat bestaat uit mineralen. De kristallen splijten in de lengte, en kunnen zo klein worden dat ze niet langer met het blote oog zichtbaar zijn. Omdat de vezels schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid, hebben veel landen strenge regels opgesteld omtrent het gebruik en de verwerking van asbesthoudende materialen. Hoewel dit materiaal met name sinds het midden van de twintigste eeuw populair werd in de bouw van huizen, werd het reeds in het Romeinse Rijk gebruikt. Canada behoort momenteel tot de grootste producenten van deze grondstof, met export naar diverse Afrikaanse landen waar er (nog) geen restricties zijn op het gebruik in de bouw.

Waar kom je asbesthoudende materialen tegen in huis?

Is jouw woning na de Tweede Wereldoorlog, en voor 1993 gebouwd? Dan is de kans groot dat er asbest aanwezig is. De bekende golfplaten op de schuur, in dakgoten en rondom de schoorsteen zijn veel voorkomende locaties waar je deze stof aantreft. Ook in plafondplaten en in rioleringsbuizen is vaak asbest aanwezig. Je kunt met het blote oog niet zien of er asbest in een materiaal verwerkt is, je kunt dit wel laten onderzoeken door een gespecialiseerd laboratorium.

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden? klik hier

Moet je asbest verwijderen?

Nee, dit hoeft niet. Je bent als huiseigenaar wel aansprakelijk voor de materialen. Er is onderscheid te maken tussen hechtgebonden en losgebonden asbest. Bij hechtgebonden vezels is er weinig gevaar, mits je de materialen niet gaat verplaatsen, zagen of doorboren. Losgebonden asbestvezels kunnen wel in de lucht komen, en zijn erg gevaarlijk. Dit kunnen verweerde asbestplaten zijn, of gespoten asbest die loskomt.

Wat kost asbest verwijderen?

De kosten voor asbestsanering lopen flink uiteen, op basis van de situatie. Je mag in ieder geval niet zomaar zelf aan de slag gaan, eerst zul je toestemming moeten vragen bij de gemeente waar het pand staat. Die zal je doorverwijzen naar de diverse gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijven. Die zal vervolgens een rapport opstellen waarin de asbesthoudende materialen opgespoord worden, inclusief de risicofactor en de wijze waarop het project wordt uitgevoerd.

Wat moet ik doen bij verkoop van de woning?

Het is niet verplicht om asbesthoudende materialen te verwijderen bij verkoop van een woning. Er geldt geen saneringsplicht in Nederland tenzij er een direct gevaar bestaat voor de volksgezondheid of het milieu. Wanneer het niet bekend is of er asbest in de woning aanwezig is, dan kan de koper op eigen kosten een asbestinventarisatie uit laten voeren. Wie de kosten voor eventuele verwijdering betaalt kan worden opgenomen in het koopcontract. Wanneer er gevaarlijke situaties aanwezig blijken te zijn voor de verkoop, dan kan de huidige eigenaar wel verplicht worden om actie te ondernemen.