Een hypotheek afsluiten is niet alleen een grote beslissing in ieders leven, het is ook een langdurige overeenkomst. In alle jaren die gaan volgen kan er veel veranderen in je leven. Met aanvullende verzekeringen heb je meer zekerheid en dat geldt ook voor de geldverstrekker. Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij hypotheek verplicht? En als dit het geval is; welke verzekering heb ik dan nodig? Er zijn veel vragen over ziekte, arbeidsongeschiktheid en hypotheken. Op deze pagina vind je de antwoorden op de meeste gestelde vragen. Ook als je chronisch ziek of arbeidsongeschikt bent dan zijn er mogelijkheden.

Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering of AOV is een type verzekering die je kunt afsluiten met betrekking tot arbeidsongeschiktheid. Als je arbeidsongeschikt raakt dan heb je recht op een geldbedrag. In de meeste gevallen wordt deze verzekering afgesloten door ondernemers maar ook werknemers kunnen een (aanvullende) arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten.

Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij hypotheek verplicht?

Nee, een arbeidsongeschiktheidsverzekering is niet verplicht bij afsluiten van een hypotheek. Het is een verzekering die met name van belang is voor ondernemers. Als je ziek wordt of arbeidsongeschikt raakt dan is er geen werkgever en geen contract dat jouw kosten dekt. Je moet dan zelf de verzekering regelen. Een hypotheekverstrekker zal bij ondernemers en met name ZZP’ers extra streng zijn bij de toetsing van een hypotheek omdat de kans op uitval groter is.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering bij hypotheek

Hypotheekadviseurs zullen deze verzekering wel aanbevelen, zeker als je in een situatie verkeert met minder zekerheid op inkomen na ziekte of arbeidsongeschiktheid. De hypotheekverstrekker mag het niet verplicht stellen, ze kunnen wel de hypotheekaanvraag afwijzen als er onvoldoende zekerheden zijn dat je de hypotheek aflost.

Waarom een AOV afsluiten?

De wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (WAZ) werd in 2004 afgeschaft. Sinds die tijd ben je als ondernemer niet automatisch beschermd tegen ziekte of arbeidsongeschiktheid. Dit is wel het geval voor werknemers. Je kunt als ondernemer vrijwillig een verzekering afsluiten zodat je bij een aandoening of ongeval toch een bron van inkomsten hebt. Als je een huis wilt kopen als zelfstandig ondernemer dan sluit je een zogenaamde ZZP-hypotheek af. De hypotheekaanbieder zal aanvullende eisen stellen om aflossing van de schuld te waarborgen.

Je hebt mogelijk ook een arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig als je in loondienst bent. De uitkering nadat je arbeidsongeschikt wordt verklaard is mogelijk te laag om in je levensonderhoud te voorzien. Als je voor minder dan 35 procent wordt afgekeurd dan heb je geen recht op een WIA-uitkering. Er zijn dus zeker situaties waarin werknemers een extra AOV afsluiten om zich in te dekken tegen tijdelijke of permanente uitval.

Welke verzekering heb ik nodig?

Een AOV is geen standaard verzekering. Je kunt kiezen voor welke ziektes of risico’s je verzekerd wilt worden, je kunt de looptijd bepalen en de hoogte van de uitkering. Dit heeft allemaal invloed op de premie die je moet betalen. De hypotheekverstrekker zal bepaalde eisen stellen aan de arbeidsongeschiktheidsverzekering, controleer dus goed wat deze eisen zijn voordat je een overeenkomst afsluit.

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering kan behoorlijk in de papieren lopen. Dit is een reden dat veel ondernemers de gok wagen en geen AOV afsluiten. Liever geld op de zakelijke rekening dan uitgeven aan verzekeringen voor situaties die mogelijk niet plaatsvinden. Je kunt met een hoger eigen risico de premie verlagen, als je met een buffer werkt dan kun je hier afspraken over maken. Er zal altijd een periode tussen een incident en uitkering liggen, zorg er dus altijd voor dat je een financiële buffer hebt. Een AOV is vooral een preventieve verzekering. Kun je eigenlijk een hypotheek krijgen als je ziek bent?

Arbeidsongeschiktheidsverzekering bij ziekte

Als je gezond bent en in vaste dienst werkt dan gaan sommige zaken in het leven wat eenvoudiger dan voor andere groepen in de samenleving. Dit heeft met zekerheid en risico inschatting te maken. Een gezond persoon kan morgen ziek worden, een werknemer kan toch op straat komen te staan. Bij de toekenning van een hypothecaire lening wordt getoetst op een aantal kenmerken en risicofactoren. Als je chronisch ziek bent dan is het op voorhand bekend dat er extra uitdagingen zijn. Dit betekent echter niet dan je nooit een huis kunt kopen. Je zult waarschijnlijk wel meer werk moeten verrichten om jouw doelstellingen te bereiken.

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden? klik hier

Hypotheek bij ziekte

Als je een hypotheek afsluit dan moet je tevens een overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Het gaat immers om overeenkomsten die tientallen jaren duren, er is een kans op voortijdig overlijden. Als je deze verzekering afsluit dan moet je een gezondheidsverklaring invullen. Als je niet kerngezond bent dan kan de hypotheekverstrekker vragen naar meer informatie. Wellicht moet er een keuring plaatsvinden of er wordt een afspraak gemaakt met de behandelend arts.

Bij een hypotheekaanvraag is er altijd sprake van maatwerk. Als je ziek bent dan kun je dit direct aangeven, dan zijn er alternatieve trajecten bij verzekeraars om de aanvraag toch vlot te laten verlopen. Als het geen standaard hypotheekaanvraag betreft en je weet dit op voorhand, geef dit duidelijk aan en dan wordt hier rekening mee gehouden. Als later blijkt dat je niet in een standaard hokje past dan kan het proces aanzienlijk vertraagd worden.

Een belangrijk aspect waar iemand met ziekte rekening mee moet houden bij een hypotheekaanvraag is de verzekeringspremie. Je moet niet alleen de hypotheek aflossen, je hebt daarnaast kosten voor de verzekering die bij je vaste lasten opgeteld worden. Dit kan betekenen dat je minder kunt lenen en een groter deel van je inkomen kwijt bent aan de woning. Als een verzekering wordt afgesloten als onderdeel van een hypotheek dan kun je dit bedrag mogelijk aftrekken van de belastingen. Wat zijn de beperkingen als je arbeidsongeschikt bent?

  • De looptijd van uitkering.
  • Het bedrag dat je uitgekeerd krijgt.
  • Andere kosten naast de hypotheek.
  • Premie voor verzekeringen

Arbeidsongeschikt en hypotheek

Het is mogelijk om met een een uitkering een huis te kopen. Sommige uitkeringen zoals een IVA-uitkering voor personen die permanent of volledig arbeidsongeschikt zijn worden als vast inkomen beschouwd. Dit biedt zekerheid voor de hypotheekverstrekker. Dit geldt niet voor een WGA-uitkering die van tijdelijke aard is. Een WAO-uitkering kan als geheel of deels worden opgenomen in de hypotheekaanvraag. Een Wajong-uitkering wordt niet door alle hypotheekaanbieders meegenomen in de toetsing, de hypotheekadviseur kan je hierover informeren. Als je dus arbeidsongeschikt bent voordat je een huis koopt dan zijn er mogelijkheden.