Wat is appartementsrecht?

Met het kopen van een appartements-recht wordt de koper mede-eigenaar van een gebouw.

Het appartementsrecht geeft het een aandeel van de eigenaar in het totaal weer. (dit is bijvoorbeeld nodig voor de verrekening van onderhoudskosten en de opstalverzekering). Het recht ontstaat na het splitsen van het appartement in meerdere delen (de woon- en /gebruiksruimten).

Overigens is niet ieder appartement, beneden- of bovenwoning een appartementsrecht. De gezamenlijke eigenaren hebben samen alle stemmen om voor- of tegen een voorstel te stemmen.

Afhankelijk van de verdeling ontstaat een gedeeld stemrecht. Een vergadering van de VvE vindt meestal één keer per jaar plaats. Het is niet verplicht om de vergadering(en) bij te wonen maar zeker aan te raden.

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden? klik hier