Wat wordt bedoeld met een anti-speculatiebeding?

Een verkoop regulerende bepaling bij de verkoop of bij uitgifte in erfpacht van gemeentelijke bouwgrond. Hiermee wil een gemeente speculatieve handel in onroerende zaken voorkomen.

Vaak wordt een bepaling opgenomen dat een eigenaar-bewoner bij verkoop van de woning binnen een bepaalde termijn toestemming tot verkoop aan Burgemeester en Wethouders moet vragen en/of een gedeelte van de winst moet afdragen aan de gemeente.

Op niet naleving van het anti-speculatiebeding staat een hoge boete.

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden? klik hier