Wat is een akte van verdeling? Jullie kunnen na een scheiding uit elkaar gaan, de inboedel verdelen maar de woning blijft staan. Een scheiding betekent delen en keuzes maken. Naast de woning is er bijvoorbeeld ook de hypotheek en zijn er de maandelijkse lasten.

Met een akte van verdeling wordt alles duidelijk door de notaris opgetekend. Wat is een akte van verdeling? Hoe lang duurt het én wat kost deze akte? Dat en meer leggen we uit op deze pagina.

Wat is een akte van verdeling?

Een akte van verdeling is een notariële akte waarin de eigendom van een gemeenschappelijk bezit, zoals een woning of een erfenis, wordt verdeeld tussen de verschillende eigenaren. Het regelt onder andere de verdeling van de waarde en de eventuele schulden en verplichtingen die aan het bezit verbonden zijn.

Als er sprake is van een huwelijk in gemeenschap van goederen dan heb je een akte van verdeling nodig. De woning is namelijk een gemeenschappelijk eigendom ongeacht de naam op het eigendomsbewijs of de informatie in het Kadaster. Bij een verkoop zullen er twee handtekeningen nodig zijn tenzij je de verdeling al op voorhand regelt bij de notaris.

Waarom een akte van verdeling?

In een convenant wordt onderlinge afspraken vastgelegd maar ze moeten ook nog geëffectueerd worden. Dit gebeurt bij de notaris door op basis van het echtscheidingsconvenant een akte op te stellen. Dit is de overeenkomst waarin staat dat de woning wordt overgedragen aan de andere partijen.

Wat er afgesproken wordt over de hypotheek zal ook onderdeel uitmaken van de akte. De overeenkomst is juridisch afdwingbaar en zal in de betreffende registers worden opgenomen. Je wilt de zaken zo snel mogelijk regelen, hoe lang duurt een akte van verdeling opstellen eigenlijk?

Hoe lang duurt een akte van verdeling indienen?

Het opstellen van een akte van verdeling hoeft niet zo lang te duren, het meeste werk is namelijk al uitgevoerd tijdens het opstellen van het echtscheidingsconvenant. Als het een echtscheiding betreft dan kun je pas naar de notaris gaan als er een echtscheidingsbeschikking is afgegeven door de rechter.

Je zult een afspraak moeten inplannen bij de notaris, die heeft informatie nodig en dan wordt de akte opgesteld. De akte van verdeling wordt vervolgens ingeschreven bij het Kadaster, deze stap voert de notaris uit. Dit proces kan dagen tot weken in beslag nemen.

Is een akte van verdeling altijd nodig?

Nee, het opstellen van een akte van verdeling is niet altijd nodig. Als er geen behoefte bestaat aan behoud van de woning dan kun je direct het huis verkopen. De opbrengst kun je dan verdelen volgens de afspraken in het echtscheidingsconvenant.

Als de woning wordt verkocht dan kan dit bij volmacht plaatsvinden. Jullie hoeven hiervoor niet langs de notaris te gaan wat betekent dat er behoorlijk wat minder kosten gemaakt worden. Maar wie betaalt de akte van verdeling eigenlijk?

Akte van verdeling

Wat is mijn huis waard? Vergelijk makkelijk en snel meerdere makelaars

|

Wat kost de akte van verdeling?

Laten we eerst even naar de kosten voor een akte van verdeling kijken. Een notaris kost geld, notariële tarieven kunnen flink afwijken. De kosten voor een akte van verdeling bedragen doorgaans tussen 500 en 1500 euro. Dat is een groot prijsverschil waarbij je moet opletten welke kosten in de prijs zijn opgenomen. Zo moet de notaris geld betalen voor de Kadastrale inschrijving. Bij een all-in dienstverlening zijn deze kosten reeds inbegrepen.

Wie betaalt de akte van verdeling?

Er is hiervoor geen wetgeving, jullie moeten samen overeenkomen wie de akte betaalt. De normale gang van zaken is een verdeling in twee gelijke helften maar het is zeker mogelijk om samen tot een andere verdeelsleutel te komen. Als de ex-partners nog op een amicale wijze met elkaar kunnen communiceren dan kunnen hier concrete afspraken over worden gemaakt, wanneer dit niet het geval is dan kan het wat lastiger worden.

Als je letterlijk en figuurlijk niet met elkaar door één deur kunt gaan dan wordt het lastig om een akte van verdeling te ondertekenen. Er moet een verdeling worden gemaakt, goedschiks of kwaadschiks. Als jullie er echt niet uitkomen dan zit er niets anders op dan een juridische procedure op te starten.

Dit kost tijd en geld, het zal de samenwerking en communicatie ook niet bepaald bevorderen. Er zijn dan immers twee partijen die lijnrecht tegenover elkaar staan in plaats van met elkaar samen te werken.

Als jullie er niet uitkomen dan kun je een derde partij inschakelen. Dit kan een familielid zijn, een vriend waar je op kunt vertrouwen of een mediator die neutraal in de zaak staat. Een persoon die jullie op één lijn kan krijgen die zelf geen belang heeft bij de uitslag.

Dit voorkomt een rechtsgang en de bijbehorende tijd, kosten en spanningen tussen betrokken partijen. Als de rechter uitspraak moet doen dan is er geen akte van verdeling meer nodig. Dit betekent dat de rechter een afweging zal maken die voor één partij of zelfs beide partijen ongunstig kan uitvallen.

Getrouwd onder huwelijkse voorwaarden

Als jullie getrouwd zijn in gemeenschap van goederen dan is het aanvragen van een akte van verdeling van toepassing. Als jullie echter getrouwd waren onder huwelijkse voorwaarden met slechts één voormalige partner die eigenaar is van de woning dan hoeft dit niet. In dat geval is de ex-partner die eigenaar is van de woning verantwoordelijk voor de hypotheek en heeft deze persoon recht op de opbrengst bij eventuele verkoop.

Hoe zet je de hypotheek op één naam?

Als je de hypotheek op één naam wilt zetten dan moet de voormalige partner die de woning verlaat ontslagen worden uit de hoofdelijke aansprakelijkheid. Dit wordt vastgelegd in de akte van ontslag die de bank zal opstellen en die de ex-partners bij de notaris zullen ondertekenen.

De bank zal eerst toetsen of de partner die de hypotheek op zich wil nemen in staat is om de betalingsverplichtingen te voldoen. Hierbij kan gevraagd worden om een inkomensverklaring of een taxatierapport.

Een andere optie is het aflossen van de hypotheek door de partner die blijft en vervolgens een nieuwe hypotheek op eigen naam afsluit. In dat geval zal de hoofdelijke aansprakelijkheid van de vertrekkende ex automatisch komen te vervallen. Neem contact op met een notaris om de mogelijkheden en kosten voor een akte van verdeling te bespreken.

Wat is mijn huis waard? Vergelijk makkelijk en snel meerdere makelaars

|