Hoe vraag je een akte van levering op?

Bij de notaris wordt de leveringsakte opgesteld. Het lijkt een formaliteit, toch is dit het moment dat een huis daadwerkelijk van eigenaar wisselt. Als de notaris deze handeling niet uitvoert dan blijft de woning gewoon op naam staan van de vorige huiseigenaar. Je bent jaren verder en je kunt dit document nergens vinden. Waar kun je de akte van levering opvragen en wat zijn de leveringsakte kosten? Alles wat je moet weten over deze akte, het verschil met een koopovereenkomst en waar je terecht kunt lees je op deze pagina.

Wat is de leveringsakte?

Als twee partijen besluiten om een onroerende zaak van één partij naar de andere partij over te dragen dan moet dit worden vastgelegd. Een onderlinge afspraak of contract is niet voldoende, de notaris zal hiervoor een notariële akte op moeten stellen. En dat wordt leveringsakte genoemd. Dit staat er in een leveringsakte:

 • Informatie over de koper.
 • Informatie over de verkoper.
 • Informatie over de koopsom.
 • Vermelding van erfdienstbaarheden als dit van toepassing is.

De akte van levering kan nodig zijn bij verkoop of taxatie van een woning. Je hoeft niet koper of verkoper te zijn om een leveringsakte op te vragen. Iedereen mag dit doen voor ieder object. Als je informatie wilt opvragen voordat je een bod uitbrengt dan kun je beter het product Koopsominformatie bestellen bij het Kadaster. Dit document is goedkoper en biedt voldoende informatie.

Akte van levering opvragen

Is een koopakte hetzelfde?

Op het moment dat de eigenaar en koper een overeenkomst hebben bereikt dan wordt er een koopakte opgesteld. Dit is een juridisch bindende overeenkomst die na de verplichte 3 dagen bedenktijd bindend wordt. Dit is echter niet de leveringsakte. Na het ondertekenen van de koopakte, het koopcontract of de koopovereenkomst zullen er een aantal handelingen plaatsvinden zoals de hypotheekaanvraag, leegruimen en eindinspectie. Vervolgens gaan beide partijen naar de notaris waar de akte van levering wordt opgesteld. De koopakte wordt als basis genomen en als er geen aanvullende details zijn dan wordt deze overeenkomst door de notaris als officiële leveringsakte ingeschreven. Als er nog bepaalde aanpassingen zijn in de overeenkomst dan wordt dit door de notaris vastgelegd. Pas als de leveringsakte definitief is wordt de akte ingeschreven in het Kadaster. Tot die tijd is de koop niet volledig afgerond.

Waar kun je de leveringsakte opvragen?

De notaris zal niet alleen de akte opstellen maar deze ook inschrijven bij het Kadaster. Als je een kopie wilt ontvangen dan ga je dus niet terug naar het notariskantoor, je kunt de leveringsakte opvragen bij het Kadaster. Je vindt de officiële website op kadaster.nl.

Wat kost een leveringsakte?

Via de website van het Kadaster kun je de leveringsakte opvragen. De kosten bedragen momenteel 16 euro inclusief BTW voor een document per mail als PDF bestand en 18 euro als je de akte per post wilt ontvangen op papier. Beide versies zijn officiële uittreksels en hebben dezelfde juridische waarde.

Ik kan mijn leveringsakte niet vinden!

Als je zelf de papieren niet kunt vinden dan kun je de akte van levering opvragen bij het Kadaster. Het is echter mogelijk dat ook zij het document niet direct kunnen vinden. Dit is doorgaans het geval als de woning niet recent ingeschreven is op naam van de eigenaar. In dat geval moet er eerst een onderzoek plaatsvinden. Dit betekent eigenlijk dat iemand handmatig moet gaan zoeken in de archieven. Dit kost wat meer tijd en je betaalt naast de standaard kosten 50 euro extra voor het onderzoek. Het is mogelijk dat er geen akte te vinden is, in dat geval hoef je de onderzoekskosten niet te betalen.

Als je een onderzoek laat instellen dan zijn er meerdere opties die je als aanvrager hebt:

 • Je geeft bij invullen van het bestelformulier direct toestemming om het onderzoek te starten. Dit is de snelste optie om de akte van levering op te vragen.
 • Je wilt bij het bestellen geen onderzoek laten uitvoeren als er geen akte in het systeem staat. In dat geval krijg je een bericht dat de leveringsakte onvindbaar is en er worden geen kosten in rekening gebracht.
 • Als je niet zeker weet of je een onderzoek wilt laten instellen als blijkt dat de akte niet in het systeem staat dan kun je verzoeken om contact op te nemen. Je kunt op dat moment de keuze maken om een onderzoek te starten.

Als je besluit om een onderzoek uit te laten voeren dan duurt de procedure 2 dagen extra. Als het gaat om een huis dat lang geleden is geregistreerd en je hebt de akte snel nodig dien dan zo snel mogelijk een aanvraag in en geef bij bestelling direct de toestemming om een onderzoek te starten. Een digitale kopie zul je ook sneller ontvangen dan een exemplaar per post.

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden? klik hier

Kun je de kosten aftrekken?

Nee, je kunt de leveringsakte kosten niet aftrekken van de belasting. De kosten voor de notaris kun je wel aftrekken maar de feitelijke inschrijving niet. De notaris kan kiezen voor een standaard inschrijving die € 144,50 kost of voor een eenvoudige digitale inschrijving van € 82,50. Dit zijn dus standaard kosten die de notaris maakt en doorberekent aan de klant. Deze kosten staan los van de notariskosten omdat dit het tarief is wat het Kadaster rekent. Dit tarief zal vermeld staan op de offerte van de notaris. De goedkopere versie wordt KIK genoemd wat staat voor Ketenintegratie Inschrijving Kadaster. Is het normaal gesproken nodig om het hogere tarief te betalen? Nee, daarom zullen de meeste notarissen het lage tarief in hun begroting opnemen. Dit zijn gevallen waarin een KIK-leveringsakte niet mogelijk is:

 • Als er per volmacht wordt getekend.
 • Als het een deel van een perceel betreft.
 • Als het om een erfopvolging gaat.
 • Als de identiteitsbewijzen en/of verblijfsdocumenten buitenlands zijn.
 • Als er beperkte rechten zoals erfpacht recht van toepassing zijn.
 • Als het deel dat verkocht is deel uitmaakt van een (nieuwbouw)project.
 • Als een partij in het buitenland woonachtig is.

KIK kan ook van toepassing zijn op de hypotheekakte. Ongeveer de helft van alle hypotheekakten wordt op deze wijze ingeschreven. In dit geval wordt de keuze bepaald door de hypotheekverstrekker, niet de notaris.