Nederland is verdeeld in een lappendeken aan bestemmingen. Je mag op een perceel dat bestemd is voor woonruimte niet zomaar een parkeerterrein maken en in een winkelpand mag je niet wonen. In het buitengebied zijn ook diverse bestemmingen zoals land voor boerenbedrijven maar ook voor recreatieve doeleinden. Een agrarische makelaar is gespecialiseerd in locaties met een agrarische bestemming. Dit kan akkerbouw zijn, een melkveehouderij maar er zijn ook percelen waar mensen woonachtig zijn. Wat doet een agrarische makelaar en kun je ook naar funda voor agrarische diensten?

Wat is een agrarische makelaar?

Het agrarisch gebied bevindt zich in principe buiten de bebouwde kom. Voor stedelingen staat dit synoniem aan bos, groen en rust. Voor de mensen die hier wonen en werken heeft het agrarisch een heel andere betekenis. Dit is juist een locatie waar veel mensen wonen en werken, bijvoorbeeld om groenten te kweken of varkens te houden. Een plek met veel bedrijvigheid maar dan op een andere manier dan in de stad het geval is.

Een agrarische makelaar is een persoon die kennis heeft van de makelaardij en daarnaast gespecialiseerd is in het buitengebied. Net zoals hun collega’s in de stad zullen ze aangesloten zijn bij een organisatie zoals de NVM en taxateurs zullen erkend zijn door een landelijk register. Het voornaamste verschil is dat ze kennis hebben van het agrarisch gebied met alle unieke uitdagingen die dit met zich meebrengt. Dit begint al met de ‘taal’ van de boeren. Dan hebben we het niet zozeer over het woordgebruik maar veelal praktische zaken en kennis van de omgeving. Hier zijn enkele redenen om samen te werken met een agrarische makelaar:

 • Onderzoek naar het bestemmingsplan.
 • Mogelijke wijziging van het bestemmingsplan.
 • Onderzoek naar erfdienstbaarheden.
 • Pacht en erfpacht bepalen en regelen.
 • Zaken omtrent ingrepen vanuit de overheid.
 • Kopen of verkopen van agrarisch onroerend goed.
 • Advies en ondersteuning bij onderhandelingen.
 • Bemiddeling bij productierechten zoals fosfaatrechten.

Eigenlijk kent een agrarische makelaar de basis die iedere makelaar leert en moet zich daarnaast verder verdiepen in een aantal andere zaken. Daarom zullen belangenorganisaties ook aanvullende eisen stellen aan een makelaarskantoor met agrarische specialisatie.

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden? klik hier

Agrarisch vastgoed bij funda

Kun je terecht bij funda voor agrarische vastgoed dienstverlening? Ja, dat is mogelijk maar je moet dan wel op de zakelijke website zijn. Via funda.nl kun je kiezen voor ‘Bedrijfsruimte’, je wordt dan automatisch doorgestuurd naar ‘funda in business’. Dit is de zakelijke tak waar je naast een kantoor, bedrijfshal of winkel kunt zoeken naar agrarische percelen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen:

 • Agrarisch bedrijf
 • Agrarische grond
 • Bouwgrond
 • Toerisme & dagrecreatie

Daarnaast vind je hier andere zakelijke panden die meer gericht zijn op de bewoonde kern van gemeenten. Op de standaard website van funda.nl vind je overigens wel de categorie ‘Recreatie’, dit is niet hetzelfde als het toerisme aanbod op de zakelijke website. Je kunt vervolgens op funda naar agrarische percelen op zoek gaan. Net zoals bij de andere categorieën kun je doorklikken naar makelaars. In dit geval dus een agrarische makelaar met specialisme in deze categorie.

Landelijk wonen in het buitengebied

De diensten van een agrarische makelaar zijn niet beperkt tot land om te kweken of te grazen, er zijn uiteraard ook locaties met woonbestemming. Of een combinatie van beiden zoals de toenemende populariteit van woonboerderijen laat zien. De NVM zag dat in 2020 bijna 20 procent van de woningen in het landelijke gebied werd gekocht door iemand uit de Randstad. Dus niet eens alle steden maar alleen uit het Westen van Nederland. Er is veel vraag naar meer ruimte, meer natuur en de veel lagere grondprijs telt uiteraard ook mee. In 2021 heeft deze trend zich voortgezet. Daarbij wordt vermoed dat huishoudens die vanwege de Corona maatregelen thuiswerken hebben omarmd nu zien dat wonen in de grote stad minder van belang is dan voorheen verondersteld werd.

Goedkoop wonen in een woonboerderij

De kosten van een woonboerderij komen gemiddeld genomen lager uit per vierkante meter dan een woning in een grote Nederlandse stad. Dit betekent overigens niet dat landelijk wonen alleen voordelen kent. Zo moet er op een groot perceel ook veel onderhouden worden. Het is ook niet gegarandeerd dat een woning in het agrarisch gebied voldoet aan de eisen van de nieuwe bewoners. Een oude boerderij tot comfortabele woning ombouwen kan hoge kosten met zich meebrengen. De agrarische makelaar zal hierin adviseren en als het goed is ook de kritische punten naast de voordelen leggen.

Hypotheek aanvragen met agrarische bestemming

Als het een object betreft met agrarische bestemming dan is het mogelijk om 100 procent van de marktwaarde via de hypotheek te financieren. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. Zo mag de totale oppervlakte van het perceel maximaal 3 hectare groot zijn. Daarnaast moet er sprake zijn van 100 procent bewoning zonder verdere bedrijfsactiviteiten. Het is wel toegestaan om dieren te houden als hobby.

Wat zijn de voordelen van landelijk wonen?

 • Het aanbod in het landelijk gebied is groter dan in het stedelijk gebied het geval is.
 • De prijs per vierkante meter ligt gemiddeld genomen lager dan in drukbevolkte gebieden.
 • Er is minder verkeersdrukte.
 • Bewoners hebben meer bewegingsvrijheid in en rondom te woning.
 • Er is doorgaans privé parkeerplek aanwezig.
 • Met de nodige aanpassingen kan de waarde flink verhoogd worden.

Wat zijn de nadelen van landelijk wonen?

 • De percelen zullen groter zijn dan in de stad. Dit betekent hogere prijzen en hogere kosten voor onderhoud en/of bebouwing.
 • De aansluiting met grote wegen en de kwaliteit van het wegdek kan tekortschieten.
 • Een agrarische bestemming om laten zetten naar een andere bestemming kan veel tijd en geld kosten.
 • Het is van belang om een grondig bodemonderzoek uit te laten voeren met het oog op bodemverontreiniging.
 • Een bouwtechnisch onderzoek is van belang evenals een taxatie ter plekke.

Vertrekken uit de vaste woonplaats betekent vaak ook dat familie en vrienden op een grotere afstand zullen wonen. Er zijn naast voordelen ook zeker nadelen. In alle gevallen kun je spreken van maatwerk. Standaard huizen of grond bestaan eigenlijk niet in het buitengebied. Laat je daarom als koper bijstaan door een erkende agrarische makelaar die zowel de regels als de omgeving goed kent.