Je bent bezig met de aangifte inkomstenbelasting invullen. Leuker kunnen ze het niet maken, makkelijker wel. Dan kom je bij de gegevens in box 2 voor de vraag te staan of je een aanmerkelijk belang hebt. Ja, nee, misschien wel? Wat betekent aanmerkelijk belang, wat is het voordeel, nadeel en waarom moet je deze vraag invullen? We leggen het uit op deze pagina.

Wat betekent aanmerkelijk belang?

Een aanmerkelijk belang is de situatie waarin een persoon of een groep personen 5% of meer van de aandelen bezit in een onderneming. Deze personen hebben invloed op de besluitvorming en kunnen financieel profiteren van de winstuitkeringen.

  • Bezit van 5 procent of meer van het kapitaal aan aandelen binnen een vennootschap.
  • Een aanmerkelijk belang van aandelen die tot een specifiek type behoren.
  • Een fictief belang als gevolg van doorschuiven van de belastingheffing op een aanmerkelijk belang uit het verleden.
  • Er is geen sprake van direct eigen belang maar een familielid in de directe lijn heeft dit wel.

Aanmerkelijk belang zegt op zichzelf niets over de waarde die het bezit vertegenwoordigt. Waarom is er aanmerkelijk belang? Om dat te begrijpen moeten we even naar de verschillende boxen op het aangiftebiljet kijken.

Waarom aanmerkelijk belang?

De voordelen die een aandeelhouder of aanmerkelijk belanghouder geniet zoals dividend of de winst op aandelen na verkoop worden belast in box 2. Het tarief hiervoor kan ieder jaar aangepast worden. Daarmee komt dit bedrag dus niet in box 3 te staan, er is geen sprake van een forfaitair rendement op dit vermogen. Bij vermogenstoetsen is het mogelijk dat aanmerkelijk belang in een vennootschap niet meetelt. Dan betreft het vermogen in box 3. Ontvang je ook een salaris van de NV of BV, dan zal dit salaris belast worden in box 1 op het aangiftebiljet.

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden? klik hier

Aanmerkelijk Belang

Aanmerkelijk belang in box 2

Als je zelf of samen met een partner een aanmerkelijk belang in een vennootschap of coöperatie hebt dan is het mogelijk dat je belasting moet betalen over het voordeel dat je hieruit krijgt. Daarbij zijn er twee mogelijke voordelen. Onder reguliere voordelen verstaan we dividend, onder vervreemdingsvoordelen valt verkoopwinst op aandelen. Je spreekt van een aanmerkelijk belang als je zelf of samen met een fiscale partner direct of indirect minimaal 5 procent bezit van de volgende zaken:

  • Aandelen in een binnen- of buitenlandse vennootschap.
  • Winstbewijzen van een binnen- of buitenlandse vennootschap.
  • Genotsrechten van de aandelen of winstbewijzen in een binnenlandse of buitenlandse vennootschap.
  • Stemrecht in een coöperatie of een vereniging op coöperatieve grondslag.

Als je alleen of samen met een fiscale partner opties hebt om 5 procent of meer van de beschikbare aandelen te verwerven in binnen- of buitenlandse vennootschap dan is er ook sprake van een aanmerkelijk belang. Bij een bewijs van een deelgerechtigdheid in een open fonds voor gemene rekening dan wordt dit gezien als aandeel in een vennootschap. Tot nu toe is het niet bepaald makkelijk, de vraag rijst “heb ik een aanmerkelijk belang?”. Laten we voor de duidelijkheid alle mogelijkheden eerst op een rijtje zetten.

Heb ik een aanmerkelijk belang?

Bij het aanmerkelijk belang zijn enkele kenmerken van toepassing. Je hebt (samen met een fiscale partner) direct of indirect minimaal 5 procent van aandelen, winstbewijzen, genotsrechten of opties op aandelen in een binnen- of buitenlandse vennootschap. Die 5 procent kan ook voor een specifiek soort aandelen zijn. Daarnaast heb je stemrecht in een coöperatie of in een vereniging op coöperatieve grondslag.

Wat zijn binnen- en buitenlandse vennootschappen? Dit kan een NV (Naamloze Vennootschap) zijn, een BV (Besloten Vennootschap), CV (Commanditaire Vennootschap), Ltd (Limited) of een Ag (Aktiengesellschaft). Daarnaast geldt een bewijs van deelgerechtigdheid in een open fonds voor gemene rekening als aandeel in een vennootschap.

Aanmerkelijk belang bij familie

Naast je eigen belang en dat van je partner moet je ook het aanmerkelijk belang van een aantal familieleden meetellen. Als je ouders, kinderen en/of kleinkinderen een aanmerkelijk belang hebben dan geldt dit tevens voor jou, ook als je zelf minder dan 5 procent van de aandelen bezit. Fiscale partners van deze familieleden in de rechte lijn tellen ook mee. Het inkomen uit aanmerkelijk belang van minderjarige kinderen moet tot de leeftijd van 18 jaar worden aangegeven op het aangiftebiljet.

Verlies uit aanmerkelijk belang

Een voordeel van aanmerkelijk belang is dat je het bij een negatief bedrag mag verrekenen op het aangiftebiljet. Het verlies wordt dan verrekend met positief inkomen uit aanmerkelijk belang van het jaar daarvoor. Eventueel wordt het verrekend met positief inkomen dat in de zes daaropvolgende jaren wordt opgegeven. Als het verliezen betreft die zijn ontstaan voor 2019 dan kunnen ze voor een periode van negen jaar nog verrekend worden. Het verlies uit aanmerkelijk belang wordt samen met de aanslag inkomstenbelasting vastgesteld. Dit verlies is als los bedrag te vinden op de aanslag. Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen het vastgestelde verlies uit aanmerkelijk belang als je van mening bent dat het bedrag niet juist is. Als het verlies uit aanmerkelijk belang niet langer te verrekenen is omdat er geen sprake meer is van aanmerkelijk belang, dan kun je een verzoek indienen bij de Belastingdienst om dit verlies om te zetten naar een belastingkorting.

Is het een nadeel van aanmerkelijk belang als je onverrekend verlies hebt? Dat hoeft niet het geval te zijn als je gebruik maakt van belastingkorting.

Belastingkorting aanmerkelijk belang

Als je geen aanmerkelijk belang meer hebt maar wel verlies hebt dat nog niet verrekend is, dan kun je dit verlies omzetten naar een korting op de belasting. Dit kun je pas vanaf het tweede jaar doen waarin er geen sprake meer is van aanmerkelijk belang. Je dient dan een verzoek in om het verlies om te zetten naar een belastingkorting. Je moet eerst wachten tot het verlies uit aanmerkelijk belang definitief is vastgesteld. Dit betekent dat eerst de onherroepelijk vastgestelde aanslag inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen is ontvangen over het jaar waarin het verlies uit aanmerkelijk belang is ontstaan. In 2022 is de korting op het onverrekende verlies 26,90 procent, in 2021 was dit 26,25 procent en in 2020 25 procent. Met deze korting wordt de belasting en premie volksverzekeringen in box 1 lager.